Wydawnictwo APwB

Informacje ogólne

Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Białymstoku – Akademii Nauk Stosowanych powstało pod wcześniejszą nazwą uczelni (NWSP) dnia 22 XII 2004 roku i otrzymało własne oznaczenie identyfikacyjne w ramach krajowego systemu ISBN.

Wydawane są książki o tematyce związanej z pedagogiką, psychologią, nauką o bezpieczeństwie, historią oraz filozofią. Nakładem wydawnictwa ukazują się monografie, prace zbiorowe oraz czasopismo naukowe „Zagadnienia Społeczne”.

Sprzedaż

Publikacje Wydawnictwa Akademii Podlaskiej w Białymstoku – Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku można nabyć w następujący sposób:

 • w punkcie sprzedaży bezpośredniej w Bibliotece APwB (w godzinach pracy Biblioteki), forma płatności: gotówka
 • składając zamówienie drogą elektroniczną na adres mailowy: wydawnictwo@apwb.pl

Zamówienie

W zamówieniu drogą elektroniczną powinny znaleźć się następujące dane:

 • imię i nazwisko lub dane firmy/instytucji
 • adres do wysyłki
 • informacje na temat zamawianej pozycji – w przypadku książek: tytuł i autor;
 • w przypadku czasopisma „Zagadnienia Społeczne” – dokładny numer i rok wydania

Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo maila zwrotnego z potwierdzeniem oraz wartością zamówienia z doliczeniem kosztów wysyłki.

Opłata

Zakup należy opłacić przelewem na poniższe dane:

Akademia Podlaska w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych

Al. Jana Pawła II 91

15-704 Białystok

Bank Spółdzielczy w Brańsku

Numer konta bankowego:

44 8063 0001 0100 0200 7214 0001

Tytuł przelewu: zakup książki z Wydawnictwa APwB (imię i nazwisko zamawiającego, tytuł książki, imię i nazwisko autora).

Zamówienie zostanie wysłane po zaksięgowaniu wpłaty.

Dane kontaktowe

Akademia Podlaska  w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych

Al. Jana Pawła II 91

15-704 Białystok

Tel. (85)742-01-99 w. 18

adres mailowy: wydawnictwo@apwb.pl

Komunikat nr 12
8 maja 2022

Szanowni Państwo!

Rok 2021 był jubileuszowy dla Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Z tego względu w numerze 1(15) 2021 ukazały się wyłącznie publikacje obrazujące pracę badawczą studentów NWSP. Także w 2(16) 2021 zostało opublikowanych kilka innych artykułów autorstwa absolwentów białostockiej Uczelni. Tematyka tekstów oscyluje wokół problematyki pedagogicznej, psychologicznej i nauk o bezpieczeństwie.
Kolegium Redakcyjne czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne uprzejmie informuje, że w pracach Rady Naukowej od lipca 2021 roku bierze udział dr hab. Andrzej Wawrzusiszyn, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
W roku 2021 czasopismo Zagadnienia Społeczne w ocenie Index Copernicus, platformy wspierającej i promującej osiągnięcia nauki na arenie międzynarodowej uzyskało za rok 2020 wartość 72,99.

Redaktor Naczelny: dr Marek Jasiński
Sekretarz Redakcji: dr Grażyna Kędzierska

 

Komunikat nr 11
31 grudnia 2020

Szanowni Państwo!

Kolegium Redakcyjne czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku uprzejmie informują, że w ostatnim czasie w składzie osobowym całego zespołu odpowiedzialnego za ukazywanie się Czasopisma zaszły zmiany.
W listopadzie 2020 roku pożegnaliśmy prof. dr hab. Bolesława Sprengla, który aktywnie wspierał powstanie Czasopisma w 2014 roku, a później czynnie udzielał się w nadawaniu mu aktualnej formuły merytorycznej. W pracach Rady Naukowej zgodził się uczestniczyć dr Łukasz Twarowski.
Kolegium Redakcyjne od 2020 roku pracuje pod kierunkiem Redaktora Naczelnego w osobie dra Marka Jasińskiego, a redaktorem statystycznym jest obecnie mgr Bogusław Szast. Do zespołu redaktorów tematycznych weszła dr Magdalena Najda.

Od 2016 roku Czasopismo jest poddawane ocenie w bazie Index Copernicus International i znajduje się na liście ICI Journal Master List. W kolejnych latach Zagadnienia Społeczne w ocenie ekspertów tej bazy uzyskały następujące wartości: 2016 – 35,87; 2017 – 79,65 ; 2018 – 79,52 ; 2019 – 77,14.

Ukazywanie się kolejnych zeszytów czasopisma Zagadnienia Społeczne nie byłoby możliwe bez udziału autorów i recenzentów tekstów przekazywanych do druku. Cenimy sobie wszystkie osoby współpracujące z Czasopismem, ale są autorzy i recenzenci, których nazwiska szczególnie często pojawiają się na stronach Czasopisma. Wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie kolejnych zeszytów Zagadnień Społecznych Władze Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku oraz Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne serdecznie dziękują z nadzieją na dalszą współpracę.
Niestety pandemia COVID-19 miała wpływ na opracowanie zeszytu nr 1(13) 2020 opóźniając jego wydanie, ale bez przekroczenia dozwolonego terminu. Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne zapraszają do składania tekstów do następnych numerów Zagadnień Społecznych.

Redaktor Naczelny: dr Marek Jasiński
Sekretarz Redakcji: dr Grażyna Kędzierska

 

Komunikat nr 10
15 lutego 2016

Szanowni Państwo!

Kolegium Redakcyjne czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku uprzejmie informuje, że 15 grudnia 2017 r. ukazał się nr 2(8) 2017 Czasopisma.
Czasopismo zostało poddane ocenie w bazie Index Copernicus International za rok 2016 uzyskując wartość 35,87 i obecnie znajduje się na liście ICI Journal Master List.
Poczynając od zeszytu 2 (8) 2017 przy każdym artykule zostaje umieszczona data wpływu artykułu do redakcji, data opublikowania oraz kolejny numer artykułu w danym zeszycie.

Kolegium Redakcyjne czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku przyjmuje teksty do numeru 1 (9) 2018 Czasopisma.
Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do publikowania swoich tekstów. Regulamin Czasopisma i wymogi edytorskie znajdują się w odpowiednich zakładkach strony internetowej oraz w wersji papierowej Czasopisma.
Teksty do publikacji prosimy nadsyłać drogą wyłącznie elektroniczną na adres Sekretarza Redakcji: gkedzierska@op.pl <mailto:gkedzierska@op.pl>. Prosimy uzupełniać tekst streszczeniem w języku polskim (minimum 200 wyrazów), tytułem i streszczeniem w języku angielskim oraz notką biograficzną. Jeżeli tekst jest w obcym języku to oprócz streszczenia w języku angielskim jest wymagane streszczenie w języku polskim.

Redaktor Naczelny: dr hab. Małgorzata Jagodzińska
Sekretarz Redakcji: dr Grażyna Kędzierska

 

Komunikat nr 9
1 października 2017

Szanowni Państwo!


Kolegium Redakcyjne czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku uprzejmie informuje, że 30 czerwca 2017 r. ukazał się nr 1(7) 2017 Czasopisma.
Z dniem 1 października 2017 r. Redaktorem Naczelnym Czasopisma została dr hab. Małgorzata Jagodzińska, prof. NWSP.
Kolegium Redakcyjne czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku przyjmuje teksty do numeru 2 (8) 2017 Czasopisma.
Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do publikowania swoich tekstów. Regulamin Czasopisma i wymogi edytorskie znajdują się w odpowiednich zakładkach strony internetowej oraz w wersji papierowej Czasopisma.
Teksty do publikacji prosimy nadsyłać drogą wyłącznie elektroniczną na adres Sekretarza Redakcji: gkedzierska@op.pl <mailto:gkedzierska@op.pl>. Prosimy uzupełniać tekst streszczeniem w języku polskim (minimum 200 wyrazów), tytułem i streszczeniem w języku angielskim oraz notką biograficzną. Jeżeli tekst jest w obcym języku to oprócz streszczenia w języku angielskim jest wymagane streszczenie w języku polskim.

Redaktor Naczelny: dr hab. Małgorzata Jagodzińska
Sekretarz Redakcji: dr Grażyna Kędzierska

 

Komunikat nr 8
17 grudnia 2016

Szanowni Państwo!

Kolegium Redakcyjne czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku uprzejmie informuje, że ukazał się nr 2(6) 2016 Czasopisma. Streszczenia w języku polskim i angielskim są dostępne na stronie internetowej NWSP w zakładce Zagadnienia Społeczne. Zeszyt nr 2 (6) 2016 zawiera specjalny dział 20 lat Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.

Uprzejmie informujemy, że Kolegium Redakcyjne czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku przyjmuje teksty do numeru 1 (7) 2017 Czasopisma.

Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do publikowania swoich tekstów. Regulamin Czasopisma i wymogi edytorskie znajdują się w odpowiednich zakładkach niniejszej strony internetowej oraz w wersji papierowej Czasopisma.

Termin ostateczny nadsyłania artykułów do publikacji w numerze 1 (7) 2017 Czasopisma upływa 30 marca 2017 r.

Teksty do publikacji prosimy nadsyłać drogą wyłącznie elektroniczną na adres Sekretarza Redakcji: gkedzierska@op.pl. Prosimy uzupełniać tekst streszczeniem w języku polskim (minimum 200 wyrazów), tytułem i streszczeniem w języku angielskim oraz notką biograficzną. Jeżeli tekst jest w obcym języku to oprócz streszczenia w języku angielskim jest wymagane streszczenie w języku polskim.

Redaktor Naczelny: dr hab. Agata Popławska
Sekretarz Redakcji: dr Grażyna Kędzierska

 

Komunikat nr 7
1 października 2016

Szanowni Państwo!

Kolegium Redakcyjne czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku uprzejmie informuje, że ukazał się nr 1 (5) 2016 Czasopisma. Streszczenia w języku polskim i angielskim są dostępne na stronie internetowej NWSP w zakładce Zagadnienia Społeczne.

Redaktor Naczelny: dr hab. Agata Popławska
Sekretarz Redakcji: dr Grażyna Kędzierska

 

Komunikat nr 6
1 października 2015

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Kolegium Redakcyjne czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku przyjmuje teksty do numeru 1 (5) Czasopisma.

Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do publikowania swoich tekstów. Regulamin Czasopisma i wymogi edytorskie znajdują się w odpowiednich zakładkach niniejszej strony internetowej.

Termin ostateczny nadsyłania artykułów do publikacji w numerze 1 (5) Czasopisma upływa 30 marca 2016 r.

Teksty do publikacji o objętości nie przekraczającej 30 000 znaków prosimy nadsyłać drogą wyłącznie elektroniczną na adres Sekretarza Redakcji: gkedzierska@op.pl. Prosimy uzupełniać tekst streszczeniem w języku polskim (minimum 200 wyrazów), tytułem i streszczeniem w języku angielskim oraz notką biograficzną.

Redaktor Naczelny: dr hab. Agata Popławska
Sekretarz Redakcji: dr Grażyna Kędzierska

 

Komunikat nr 5
1 października 2015

Szanowni Państwo!

Kolegium Redakcyjne czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku uprzejmie informuje, że ukazał się nr 1 (3) 2015 Czasopisma. Streszczenia w języku polskim i angielskim są dostępne na stronie internetowej NWSP w zakładce Zagadnienia Społeczne.

Redaktor Naczelny: dr hab. Agata Popławska
Sekretarz Redakcji: dr Grażyna Kędzierska

 

Komunikat nr 4
1 lipca 2015

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Redakcja czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku przyjmuje teksty do numeru 2 (4) Czasopisma.

Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do publikowania swoich tekstów. Regulamin Czasopisma i wymogi edytorskie znajdują się w odpowiednich zakładkach niniejszej strony internetowej.

Termin krańcowy nadsyłania artykułów do publikacji w numerze 2 (4) Czasopisma upływa 30 listopada 2015 r.

Teksty do publikacji o objętości nie przekraczającej 30 000 znaków prosimy nadsyłać drogą wyłącznie elektroniczną na adres Sekretarza Redakcji gkedzierska@op.pl

Redaktor Naczelny: dr hab. Agata Popławska
Sekretarz Redakcji: dr Grażyna Kędzierska

 

Komunikat nr 3
31 stycznia 2014

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Redakcja czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne wydawanego przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku przyjmuje teksty do numeru 2 Czasopisma.

Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do publikowania swoich tekstów. Regulamin Czasopisma i wymogi edytorskie znajdują się w odpowiednich zakładkach niniejszej strony internetowej.

Termin krańcowy nadsyłania artykułów do publikacji w numerze 2 Czasopisma upływa 30 marca 2014 r.

Teksty do publikacji o objętości nie przekraczającej 30 000 znaków prosimy nadsyłać drogą wyłącznie elektroniczną na adres Sekretarza Redakcji gkedzierska@op.pl

 

Komunikat nr 2
31 stycznia 2014

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że czasopismo naukowe wydawane przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku zostało zgłoszone do rejestracji pod nazwą Zagadnienia Społeczne. Redaktorem Naczelnym Czasopisma jest Pani dr Agata Popławska.

Redaktor Naczelny: dr Agata Popławska
Sekretarz Redakcji: dr Grażyna Kędzierska

 

Komunikat nr 1
25 czerwca 2013

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Uchwały Senatu Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku z dniem 1 lipca 2013 roku rozpoczyna wydawanie czasopisma naukowego Zagadnienia Społeczne. Ambicją Rady Redakcyjnej i Wydawcy jest stworzenie forum do wymiany naukowych poglądów w obszarach pedagogiki, psychologii i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Rada Redakcyjna zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do publikowania swoich tekstów. Regulamin czasopisma Zagadnienia Społeczne i wymogi edytorskie znajdują się w odpowiednich zakładkach niniejszej strony internetowej.

Termin krańcowy nadsyłania artykułów do publikacji w numerze 1 to 30 września 2013.

Prosimy nadsyłać teksty drogą wyłącznie elektroniczną na adres Sekretarza Redakcji gkedzierska@op.pl

Redaktor Naczelny: prof. zw. dr hab. Jadwiga Izdebska

Sekretarz Redakcji: dr Grażyna Kędzierska

Regulamin czasopisma naukowego  „Zagadnienia Społeczne”

Art. 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Czasopismo Zagadnienia Społeczne zwane dalej Czasopismem jest wydawane przez Akademię Podlaską w Białymstoku – Akademię Nauk Stosowanych.

§ 2. Koszty wydawania Czasopisma pokrywa Akademia Podlaska w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych.

§ 3. Publikacją tekstów zajmuje się zespół o strukturze:

Rada Naukowa Czasopisma, oraz Kolegium Redakcyjne Czasopisma, w skład której wchodzą: redaktor naczelny, sekretarz redakcji, redaktorzy tematyczni, redaktorzy językowi, redaktor statystyczny.
Imienna lista członków zespołu jest podawana na stronie internetowej oraz w wersji papierowej Czasopisma.

§ 4. Tematyka Czasopisma koncentruje się wokół problematyki nauk humanistycznych, medycznych, społecznych oraz nauk o bezpieczeństwie.

§ 5. Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku.

§ 6. W każdym numerze Czasopisma jest publikowanych około 20 artykułów naukowych. Jednak o ostatecznej liczbie i objętości artykułów decyduje Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne.

§ 7. Teksty są publikowane w następujących działach Czasopisma:

 1. studia i materiały (artykuły naukowe źródłowe lub przeglądowe),
 2. recenzje książek naukowych wydanych nie wcześniej niż dwa lata przed zamknięciem numeru,
 3. sprawozdania z konferencji, zjazdów naukowych, sympozjów i szkoleń), które odbyły się nie wcześniej niż na rok przed zamknięciem numeru.

§ 8. Czasopismo może drukować teksty studentów, jeżeli spełniają kryteria artykułu naukowego.

§ 9. Teksty przysyłane do publikacji muszą być opracowane w zgodzie z przepisami prawa autorskiego.

§ 10. Czasopismoma stronę internetową.

§ 11. W Czasopiśmie są publikowane teksty z respektowaniem zapory ghostwriting i guest authorship, co zapewnia rzetelność naukową i dobre obyczaje w nauce.

§ 12. Lista recenzentów jest publikowana na stronie internetowej Czasopisma oraz w wersji papierowej Czasopisma.

§ 13. Czasopismo można subskrybować odpłatnie w formie papierowej lub plików pdf.

Art. 2. Procedura przyjmowania tekstów

§ 1. Teksy mogą być przyjmowane do publikacji:

 • na indywidualne zaproszenie redakcji,
 • na publiczne zaproszenie redakcji,
 • z inicjatywy autora.

§ 2. Wszystkie teksty są przyjmowane drogą elektroniczną na adres mailowy Sekretarza Redakcji podany na stronie internetowej i w wersji papierowej Czasopisma.

§ 3. Tekst musi być przygotowany zgodnie z wymogami edytorskimi redakcji publikowanymi na stronie internetowej oraz w każdym numerze Czasopisma.

§ 4. Tekst przekazany do publikacjiw języku polskim musi zawierać także tytuł w języku angielskim oraz streszczenie w języku polskim i angielskim (do 600 znaków każde).

§ 5. Tekst musi zawierać słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (od 5 do 10 słów).

§ 6.Tekst musi zawierać alfabetyczny spis wykorzystanychpublikacji z uwzględnieniem następującej formy:

 • nazwisko autora, pierwsza litera imienia,
 • tytuł (także tytuł czasopisma lub pracy zbiorowej z redakcją),
 • wydawnictwo,
 • miejsce i rok wydania,
 • liczba stron dzieła (lub zakres stron jeżeli źródło pochodzi z czasopisma lub pracy zbiorowej).

§ 7. Tekst jest publikowany w języku polskim lub innym.

§ 8. Do tekstu każdy z autorów dołącza własną notę biograficzną (do 500 znaków) obejmującą oprócz imienia i nazwiska, stopień naukowy, jednostkę, w której autor pracuje lub odbywa studia doktoranckie, zainteresowania naukowe, ważniejsze publikacje, ewentualnie działalność dodatkową (np. członkostwo w towarzystwach naukowych, współpraca z innymi placówkami oświatowymi).

§ 9. Na stronie internetowej i w wersji papierowej Czasopisma jest publikowany termin krańcowy nadsyłania tekstów do każdego numeru. Po przekroczeniu terminu krańcowego tekst jest przesuwany do publikacji w następnym numerze.

§ 10. Tekst jest poddawany wewnętrznej ocenie przez Radę Naukową Czasopisma a następnie przesyłany do recenzji.

§ 11. Objętość tekstu nie może przekraczać 30 tysięcy znaków. Liczba znaków streszczenia nie może być większa niż 600 znaków.

§ 12. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, adiustacji tekstu i wyboru do druku nadesłanego materiału ilustracyjnego.

§ 13. Wydawca nabywa na wyłączność prawa autorskie do opublikowanej pracy, mając pierwszeństwo publikacji, również w formie reprintu i w Internecie.

§ 14. Wymogi edytorskie są publikowane na stronie internetowej i w wersji papierowej Czasopisma.

Art. 3. Procedura recenzowania tekstów

§ 1. Do oceny tekstu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

§ 2. Recenzentów wskazuje Redaktor Naczelny  uwzględniając zalecenia Rady Naukowej.

§ 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niżnarodowość autora pracy.

§ 4. Recenzenci nie uzyskują informacji o autorze(rach) tekstu. Autor(rzy) nie uzyskują informacji o recenzentach tekstu.

§ 5. Recenzja jest wformie pisemneji kończysię jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

§ 6. Procedura recenzowania publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Czasopisma.

Art. 4. Uwagi końcowe

§ 1. Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów.

§ 2. Redakcja może odmówić publikacji tekstu bez podania uzasadnienia.

§ 3. Redakcja nie płaci za publikowane teksty.

§ 4. Redakcja nie płaci za recenzje.

ZASADY PUBLIKOWANIA
WYMOGI EDYTORSKIE

Edytor tekstu Word (format doc. lub docx.).
Styl czcionki: Bookman Old Style.
Wielkość czcionki tekstu głównego – 11 pkt.
Wielkość czcionki przypisów – 10 pkt.
Interlinia (światło) tekstu głównego – 1,5 wiersza.
Interlinia (światło) przypisów – 1 wiersz.
Tekst wyjustowany.
Marginesy standardowe – wszystkie po 2,5 cm.
Wcięcie akapitowe powinno być wykonane pojedynczą tabulacją tj. 1,25 cm.
W funkcji „Akapit” odstęp przed i po należy ustawić na 0 pkt.
Jako sposób wyróżnienia tekstu stosuje się dla zwrotów w językach obcych (np. angielski, niemiecki, łaciński) wyłącznie kursywę, a dla zwrotów w języku polskim wytłuszczenie.
Nie należy stosować podkreśleń i druku rozstrzelonego.
Tytuły książek podaje się kursywą, tytuły czasopism w „cudzysłowie”.
Wypunktowania należy dokonywać znakiem – .
Imię i nazwisko pojawiające się pierwszy raz należy zapisać w pełnym brzmieniu, przy ponownym pojawieniu się podaje się jedynie nazwisko.
Odsyłacz cyfrowy przypisu należy umieścić bezpośrednio po fragmencie,
do którego odnosi się przypis (przed kropką kończącą zdanie).
Tytuł powinien być napisany czcionką 14 pkt. Bookman Old Style
z  wytłuszczeniem oraz wyśrodkowany.
Śródtytuły powinny być napisane czcionką Bookman Old Style, 12 pkt.
z wytłuszczeniem.
Śródtytuły nie powinny być numerowane.
Śródtytuły należy oddzielić od tekstu głównego od góry i od dołu pojedynczą interlinią.
Nie należy stosować tzw. twardych spacji i automatycznego dzielenia wyrazów.
Nie należy przenosić tzw. bękartów i wdów.
Objętość artykułu powinna mieć przynajmniej 20.000 znaków lecz sugerowane jest nieprzekraczanie 30.000 znaków. Liczba ta obejmuje znaki ze spacjami, pola tekstowe, przypisy dolne i końcowe.
Informacje o autorze umieszczone w lewym górnym rogu strony tytułowej artykułu powinny zawierać: stopień (lub tytuł) naukowy, tytuł zawodowy, imię, nazwisko, afiliację (uczelnia, wydział, katedra lub inna instytucja) pisane kursywą.
Do artykułu należy dołączyć biogram autora obejmujący: nazwę ukończonej uczelni, kierunek i rok, przebieg kariery zawodowej, zainteresowania naukowe, krótki opis dorobku naukowego ewentualnie działalność dodatkową (np. członkostwo w towarzystwach naukowych, współpraca z innymi placówkami oświatowymi) oraz rodzaj kontaktu z czytelnikiem (osobiście lub za pośrednictwem redakcji).
Do artykułu powinno być dołączone streszczenie w języku polskim oraz angielskim (do 200 wyrazów), słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim (5-10) oraz tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim. Umieszcza się je po tytule głównym na początku artykułu.
Wymagane jest sporządzenie bibliografii załącznikowej. Umieszcza się ją na końcu artykułu.
Artykuł w języku obcym, innym niż angielski, powinien mieć streszczenie i tytuł
w języku artykułu oraz w językach polskim i angielskim.
Tabele i rysunki

Opisy tabel i rysunków (zdjęć, schematów, map, itp.) powinny być zlokalizowane bezpośrednio nad i pod nimi (bez światła).
Tabele (tab.) i rysunki (rys.) powinny być numerowane oddzielnie.
Tytuły tabel oraz rysunków powinny być wyrównane do lewej i pisane czcionką: Bookman Old Style, 11 pkt.
Źródło powinno być również wyrównane do lewej, pisane czcionką: Bookman Old Style, 10 pkt.
Tekst w tabelach powinien być pisany czcionką: Bookman Old Style, 10 pkt.
Przypisy

W przypisach nie podaje się nazw wydawnictw.
W kolejnych przypisach odnoszących się do pozycji już cytowanych stosuje się odpowiednio zapis w języku łacińskim: ibidem, op. cit. lub passim.
Każdy przypis powinien kończyć się kropką.
Przypisy powinny być zamieszczone u dołu stron (przypisy dolne).
UWAGA! Wydawca zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułów niedostosowanych do wymogów edytorskich oraz skracania artykułów zbyt obszernych.

 

FORMAL AND EDITORIAL REQUIREMENTS

Technical information
Text in the Word, in DOC or DOCX format.
Recommended font: Bookman Old Style.
Article structure
The Editorial Office accepts texts in the following categories: original article, report on research results, review article, popular science article, case study, congress, conference, symposium or seminar reports.
Original article, research report or review article must be divided into sections with subheadings. For a good and correct reception of a text, the following parts should be distinguished: introduction to the subject matter (e.g. definitions, classifications, current state of research, statistical information on the phenomenon), main part – description of the research procedure (e.g. materials and methods, results), and summary (discussion and conclusion). The main part should divide the content of the article into headed sections.
Article should be at least 20,000 characters long, but it is suggested not to exceed 30,000 characters including spaces, text fields, footnotes or endnotes and bibliography. The title of the article should be followed by the abstract (100 – 200 words or 1000 – 1500 characters) and keywords (5 – 10) in the language of the article, as well as the title, abstract and keywords in English. The title, abstract and keywords in Polish are also required if the text is written in another language.
Information about the author: degree or scientific title, professional title, first and last name and the institutional affiliation of the author should be written in italics and placed in the upper left-hand corner of the title page.
The article must be accompanied by a short biography of the author including: the name of university and department they graduated from, the year of graduation, career development, scientific interests, short description of scientific achievements or additional activities (e.g. membership in scientific societies, cooperation with other educational institutions) and the preferred form of contact with the reader (personally by e-mail address or via the editorial office).
Main text
Recommended font size – 11 points.
Line spacing –1,5.
Standard margins of 2,5 cm on all four sides.
A first line indent should be made with the “Tab” key – 1,25 cm.
In the Paragraph dialog box spacing before and after the paragraph should be set to 0 points.
The title must be written in 14-point Bookman Old Style font, bold and justified.
The subheadings should be written in Bookman Old Style font, 12 points, bold and centred.
The subheadings are not numbered.
The subheading must be separated from the main text from the top and from the bottom by a single interline.
Foreign words and phrases (e.g. English, German, Latin) should be italicized, and to highlight Polish phrases it is recommended to use bolding.
Do not use underscores or exploded printing.
Bullet points are marked with “-”.
The first and last name appearing for the first time should be provided in full. When recalling it, the first initial and the last name are only given.
Reference numbers should be placed at the end of the relevant quotation or paraphrase (before the closing full stop).
Do not use the so-called hard spaces.
Do not transfer the so-called widows and orphans.
Footnotes
Recommended font for footnotes: Bookman Old Style, 9 points.
Line spacing (interline) – 1,0.
Justified text.
Italics are used for titles of books and quotations marks are used for smaller works.
In subsequent footnotes referring to the items already cited, Latin language is used: Ibidem, op. cit., passim.
Every footnote must end with a full stop.
Footnotes formats allowed: Harvard (author-date) referencing system, the Vancouver style (author-number) or the Oxford style (traditional).
In the classic Oxford style, the footnote information appears on the same page, down at the bottom (footnotes).
Whatever the footnote system used, a bibliography arranged alphabetically by authors’ last names is required.
Figures and tables
Recommended font for figures and tables: Bookman Old Style, 10 points.
Descriptions of tables and figures (photos, schemes, maps, etc.) must be provided directly above and below them (without interline).
Figures and tables should be entitled and separately numbered.
Headings of tables and figures are aligned to the left and in font: Bookman Old Style, 11 points.
Sources are provided below all tables and graphs, aligned to the left, single-spaced and in font: Bookman Old Style, 9 points.
NOTE! The editor reserves the right to reject any manuscript that does not conform to the journal’s standards and do make editorial changes in the material in case it is too long.

 

РЕДАКЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Текстовый редактор Word (формат doc. или docx.).
Стиль шрифта: BookmanOldStyle
Размер шрифта основного текста – 11 пт.
Размер шрифта сносок – 10 пт.
Междустрочный интервал основного текста – 1,5  строки.
Междустрочный интервал сносок – одинарный.
Стандартная страница формата А4 (30 строк по 60 символов).
Выравнивание текста по ширине.
Поля – все 2,5 см.
Отступ  –  одна табуляция (1,25 см).
Интервал перед абзацем и после него не добавляется.
Для выделения фраз на иностранном языке (например, английском, немецком, латинском), используется исключительно курсив, а для фраз на польском – жирный шрифт.
Не используйте подчеркивание и разреженную печать.
Названия книг выделяются  курсивом, названия журналов берутся в „кавычки”.
Цитируемые фрагменты текста и законодательных актов берутся в „кавычки”.
Маркированные списки оформляются с помощью знака – .
Фамилия и имя, появляясь в тексте впервые, должны быть записаны полностью, при повторном упоминании пишется только фамилия.
Цифровая ссылка на сноску должна быть размещена непосредственно после фрагмента текста, к которому относится сноска (перед точкой в конце предложения).
Размер шрифта заголовка 14 пт, шрифт жирный BookmanOldStyleс выравниванием по центру.
Размер шрифта подзаголовков 12 пт, шрифт жирный BookmanOldStyleс выравниванием по левому краю.
Подзаголовки не нумеруются.
Подзаголовки отделяются от основного текста сверху и снизу одним интервалом.
Не используйте так называемые неразрывные пробелы и автоматическую расстановку переносов.
Для того, чтобы публикация была оценена пунктами (в Польше), объем статьи должны быть в пределах от 20000 до 30000 символов. Сюда входят пробелы, текстовые поля, постраничные и концевые сноски.
Информация об авторе, включающая научную степень (звание),  должность, имя, фамилию, название учреждения (кафедра, факультет, университет), размещается в верхнем левом углу первой страницы статьи и пишется курсивом.
К статье прилагается краткая биография автора, содержащая следующую информацию: образование, какое учебное заведение закончил, этапы профессиональной карьеры, научные интересы, краткое описание научных достижений, неосновная деятельность (например, членство в научных обществах, сотрудничество с другими учебными заведениями), а также предпочитаемый способ общения с читателями (лично или через редакцию).
Статья должна содержать перевод информации об авторе, названия статьи на польский и английский языки, а также резюме на польском и английском языках (не менее 200 знаков), ключевые слова на польском и английском языках (5-10). Все это размещается после основного названия в начале статьи.
В конце статьи размещается библиография.
Таблицы и рисунки

Таблицы (табл.) и рисунки (рис.) нумеруются отдельно.
Описания таблиц и рисунков (фотографий, диаграмм, схем и т.д.) должны быть расположены непосредственно (без интервала) над таблицей, рисунком и под ними.
Название располагается над таблицей или рисунком, выравнивается по левому краю и пишется шрифтом BookmanOldStyle, 11 пт.
Источник таблицы или рисунка располагается под таблицей или рисунком, выравнивается по левому краю и пишется шрифтом BookmanOldStyle, 10 пт.
Текст в таблицах должен быть написан шрифтом BookmanOldStyle, 10 пт.
Постраничные сноски

1. В сносках не указываются названия издательств.
2. В сносках, относящиеся к ранее процитированным источникам, применяется запись на латыни: ibidem, op.cit. или passim(что означает там же).
3. Каждая сноска должна заканчиваться точкой.
4. Сноски размещаются в нижней части страницы (постраничные сноски) и содержат следующую информацию об источниках:
авторские источники (указываются все авторы):
В.Т. Кондрашенко, С.А. Игумнов, Девиантное поведение у подростков: диагностика, профилактика, коррекция, Минск 2004, с. 23.
коллективные исследования (сборники):
И.В. Дубровина (ред.), Педагогика психологического образования, Екатеринбург 2000, с. 48-56.
фрагменты коллективных исследований (сборников):
С.С. Коцевич, Использование активных игротехник в процессе преподавания культуры речи, [в:] В.И. Сенкевич (ред.), Имя и слово, Брест 2013, с. 109-117.
статьи в журналах:
З.И. Гришанова, Е.В. Левченко, К вопросу о диагностике психического здоровья личности, „Прикладная  психология” 2002, № 2, с. 90-96.
статьи из Интернета:
World heritage list. UNESCO, World Heritage Centre. Mode of access.  http://whc.unesco.org/en/list. (Date of access: 15.02.2014.)
http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/.pdf (доступ20.10.2011 г.).
законодательные акты:
Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (заключена в г. Вене 11.04.1980 г.) // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2014.
сноски, не относящиеся к непосредственному источнику:
Э. Фромм, Бегство от свободы, Москва 1990, с. 122, по: Е.В.
Змановская, Девиантология, Москва 2004, с. 20.

Библиография

1. В библиографии не указываются источники из Интернета и законодательные акты.

2. В библиографии не указываются страницы  используемых источников.

3. Указание названий издательств требуется только для  иностранных источников (не польских).

4. Библиографический список оформляется в алфавитном порядке.

5. При оформлении библиографического списка необходимо пользоваться следующими схемами:

авторские источники (указываются все авторы):
Кондрашенко В.Т., Игумнов С.А., Девиантное поведение у подростков: диагностика, профилактика, коррекция, Минск 2004.

коллективные исследования (сборники):
Дубровина И.В. (ред.), Педагогика психологического образования, Екатеринбург 2000.

фрагменты коллективных исследований (сборников):
Коцевич С.С., Использование активных игротехник в процессе преподавания культуры речи, [в:] В.И. Сенкевич (ред.), Имя и слово, Брест 2013.

статьи в журналах:
Гришанова З.И., Левченко Е.В., К вопросу о диагностике психического здоровья личности, „Прикладная  психология” 2002, № 2.

ВНИМАНИЕ!

Издатель оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих требованиям редакции, и сокращения статей, объем которых превышает установленные пределы.

Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne

RADA NAUKOWA

Dr Janusz Bryk – Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie
Doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. – Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie (Czechy) Dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Uniwersytet w Białymstoku
Doc. kand. nauk Alicja Danilenko – Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu (Białoruś)
Prof. zw. dr hab. Ewa Drozda-Senkowska – Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Prof. dr Bogusław Grużewski – Instytut Badań Rynku Pracy w Wilnie (Litwa)
Dr hab. Henryka Ilgiewicz – Instytut Badań Kultury Litwy w Wilnie (Litwa)

Dr hab. Katarzyna Klimkowska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Doc. dr Annika Lall – Estońska Akademia Nauk Bezpieczeństwa w Tallinie (Estonia)
Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska – Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Larysa Leszczenko – Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu
Prof. dr Henryk Malewski – Uniwersytet Michała Römera w Wilnie (Litwa), Stow. Naukowców Polaków Litwy
Prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Doc. dr Elita Nimande – Uniwersytet Łotewski w Rydze (Łotwa)
Dr hab. Inetta Nowosad – Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze
Prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Doc. kand. nauk Elena Popowa – Wschodnio-Syberyjski Państwowy Uniwersytet Technologii i Zarządzania (Rosja)
Dr Michael Shepitko – Uniwersytet im. Jarosława Mądrego w Charkowie (Ukraina)
Dr Zbigniew Siemak Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. – Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Słowacja)
Prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ThDr. Józef Szymeczek, Dr. – Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie (Czechy)

Dr Łukasz Twarowski Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Dr hab. Andrzej Wawrzusiszyn Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor Naczelny Dr Marek Jasiński
(Akademia Podlaska w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych)
Sekretarz Dr Anna Kienig
(Akademia Podlaska w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych)

Redaktor statystyczny Mgr Bogusław Szast
(Akademia Podlaska w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych)

Redaktorzy językowi:
Doc. kand. nauk
Tatiana Aniskevich (Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu, Białoruś)
Doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD. (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja)
Mgr Dorota Kwiatkowska-Bagniuk
(Akademia Podlaska w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych)
Redaktorzy tematyczni:
Dr Agata Jacewicz
(Akademia Podlaska w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych)

RECENZENCI W ROKU 2021

Tatiana Aniskevich, Cezary Guźniczak,
Agata Jacewicz, Anna Kienig, Monika Kotowska,
Daria Olender, Lucia Pašková, Izabela Sękowska,
Zbigniew Siemak, Wiesław Smolski, Szczepan Sempiński,
Andrzej Wawrzusiszyn, Dorota Zbroszczyk, Jozef Zentko

RECENZENCI W ROKU 2020

Radmila Burkovičová, Miroslava Gašparová, Joanna Grubicka,
Cezary Guźniczak, Zlatica Huľová, Agata Jacewicz,
Monika Kotowska, Stanisław Kozdrowski, Zbigniew Siemak,
Bolesław Sprengel, Andrzej Urbanek, Dorota Zbroszczyk

RECENZENCI W ROKU 2019

Tatiana Aniskevich, Radmila Burkovičová, Zbigniew Ciekanowski,
Maciej Duda, Marek Fałdowski, Joanna Grubicka, Cezary Guźniczak, Hanna Hamer, Bernard Kayzer, Anna Kenig,
Monika Kotowska, Stanisław Kozdrowski, Olga Łachacz,
Piotr Majer, Danuta Opozda, Lucia Pašková, Ivana Rochovská,
Marta Ruzik, Ewa Senkowska-Drozda, Zbigniew Siemak,
Andrzej Wawrzusiszyn, Krzysztof Wołodkiewicz, Dorota Zbroszczyk

RECENZENCI W ROKU 2018

Jolanta Andrzejewska, Elżbieta Buchcic, Radmila Burkovičová,
Lech Chojnowski, Alicja Danilenko, Cezary Guźniczak,
Hanna Hamer, Agata Jacewicz, Bernard Kayzer,
Katarzyna Klimkowska, Monika Kotowska, Adam Miodowski,
Marian Mráz, Andrzej Puliński, Denis Solodov,
Marek Strzoda, Michael Shepitko,
Andrzej Urbanek, Dorota Zbroszczyk

RECENZENCI W ROKU 2017

Amantius Akimjak, Ryszardas Burda, Janusz Bryk,
Lech Chojnowski, Urszula Domżał, Zbigniew Domżał,
Jacek Dworzecki, Mieczysław Goc, Agata Jacewicz,
Barbara Kamer, Jerzy Kasprzak, Edyta Kimera,
Monika Kotowska, Karol Kowalczuk, Marian Mráz,
Izabela Nowicka, Olga Łachacz, Justyna Olędzka,
Beata Pituła, Mirosław Rosak, Michal Shepitko,
Agata Tyburska, Andrzej Urbanek, Krzysztof Wołodkiewicz

RECENZENCI W ROKU 2016

Marcin Adamczyk, Tatiana Aniskevich, Krystyna Cywa-Fetela,
Maciej Duda, Jacek Dworzecki, Janusz Gierszewski,
Lech Grochowski, Agata Jacewicz, Monika Jurewicz,
Bernard Kayzer, Edyta Kimera, Monika Kotowska,
Olga Łachacz, Dorota Mocarska, Adam Miodowski,
Marian Mráz, Izabela Nowicka, Justyna Olędzka,
Danuta Opozda, Agata Popławska, Denis Sołodov,
Agata Tyburska, Andrzej Urbanek, Andrzej Wawrzusiszyn,
Krzysztof Wołodkiewicz, Magdalena Zubańska

RECENZENCI w roku 2015

Marcin Adamczyk, Jolanta Andrzejewska, Tatiana Aniskevich,
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Janusz Bryk, Katarzyna Chałas
Anna Dudak, Cezary Guźniczak, Hanna Hamer, Elżbieta Jaszczyszyn,
Bernard Kayzer, Aldona Kopik, Monika Kotowska, Olga Łachacz,
Joanna M. Łukasik, Tomasz Majewski, Henryk Malewski,
Adam Miodowski, Dorota Mocarska, Aleksandra Nowak,
Izabela Nowicka, Beata Pituła, Wiesław Pływaczewski,
Ewa Romanowska, Franciszek Škvrnda, Andrzej Urbanek,
Jan Wołoszyn, Krzysztof Wołodkiewicz, Iwona Zieniewicz

RECENZENCI tomów 1 (1) 2014 i 2 (2) 2014

Jolanta Andrzejewska, Janusz Bryk, Piotr Dela, Anna Kanios,
Jerzy Kasprzak, Monika Kotowska, Beata Krzesińska-Żach,
Katarzyna Laskowska, Tomasz Majewski, Izabela Nowicka,
Ewa Pisula, Andrzej Polak, Agata Tyburska, Wiesław Pływaczewski,
Piotr Próchniak, Marek Stefański, Bolesław Sprengel,
Krzysztof Wołodkiewicz

Recenzowanie tekstów

Do oceny tekstu powołuje się dwóch recenzentów.
Recenzentów wskazuje Redaktor Naczelny uwzględniając zalecenia Rady Naukowej.
W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden
z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
Recenzenci nie uzyskują informacji o autorze(rach) tekstu. Autor(rzy) nie uzyskują informacji o recenzentach tekstu.
Recenzja jest w formie pisemnej i kończy się wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
Procedura recenzowania publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Czasopisma.
Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne czasopisma Zagadnienia Społeczne są przeciwne wszelkim przejawom nierzetelności naukowej oraz łamaniu
i naruszaniu zasad etyki obowiązujących w nauce.

PRINCIPLES OF REVIEWING PUBLICATIONS

At least two independent reviewers shall be appointed to evaluate each publication.
Reviewers shall be appointed by the Editor-in-Chief, taking into account the recommendations of the Scientific Council.
For texts written in a foreign language, at least one of the reviewers should be affiliated with a foreign institution other than the nationality of the author of the work.
The names of the reviewers are not disclosed to the corresponding author and the name(s) of the author(s) are not disclosed to the reviewers.
The review must be in writing and conclude with a clear request for release or rejection.
The rules for the eligibility or rejection of a publication and any review form shall be made public on the Journal’s website.
The Scientific Council and the Editorial Board of the journal Zagadnienia Społeczne (Social Issues) shall not approve of any manifestations of scientific misconduct and violation of scientific ethics.

Рецензирование материалов

Для рецензирования предоставленных материалов привлекается два рецензента.
Рецензентов назначает главный редактор с учетом рекомендаций Ученого Совета.
Для рецензирования статьи на иностранном языке хотя бы один из рецензентов приглашается из учреждений зарубежных стран, за исключением страны автора.
Рецензенты не получают информацию об авторе(ах) материалов. Автор(ы) не получают информацию о рецензентах статьи.
Рецензия предоставляется в письменной форме и заканчивается выводом о рекомендации статьи к публикации либо ее отклонении.
Порядок рецензирования публикаций и бланк рецензии размещены на интернет-странице журналаСоциальные проблемы.
Ученый Совет и Редакционная Коллегия журнала выступают против любых проявлений научной недобросовестности и нарушения этических норм, принятых в науке.