NR 1 (15) 2021

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (15) 2021

 

Cały numer

 

Spis Treści

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

19
Maria Marzena Mazur
Dr Agata Jacewicz

Nieprzemijające wartości koncepcji Friedricha Froebla
Enduring Significance of Friedrich Froebel’s Pedagogy

 

51
Daria Kossakowska

Przestępczość jako zagrożenie bezpieczeństwa publicznego
Crime as a Public Security Threat

 

Z BADAŃ

 

Mgr Magda Milewska
Dr Agnieszka Iłendo-Milewska

Znaczenie wybranych postaw rodzicielskich (nadopiekuńczości i niekonsekwencji)
w rozwoju emocjonalno-społecznym dzieci w wieku pięciu i sześciu lat
The Importance of Selected Parental Attitudes (Overprotection and Inconsistency)
in Emotional and Social Development of Children Five and Six Years of Age

 

86
Anna Kalinowska

Arteterapia jako forma aktywacji os b z niepełnosprawnością intelektualną. Raport z badań
Art Therapy as a Form of Activation for People with Intellectual Disabilities. Research Report

 

115
Mgr Małgorzata Van Damme
Dr Agata Jacewicz

Funkcjonowanie przedszkola Golvsengane w Nordfjordeid w Norwegii
The Functioning of Golvsengane Kindergarten in Nordfjordeid in Norway

 

145
Mgr Daniel Dziczek

Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa na drogach powiatu białostockiego
Police Actions for Road Safety in Białystok County

 

199
Gabriela Cywoniuk

Państwo Polskie w walce z przestępczością
The Polish State in the Fight Against Cross-Border Crime

 

235
Mgr Michał Lewczuk

Udział Polski w misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych
Participation of the Polish Army in the United Nations Peacekeeping Missions

 

259
Mateusz Białowieżec

Alkoholizm a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w gminie Czyże
Alcoholism and the Sense of Security in the Community of Czyże

 

281
Mgr Edyta Łuczaj

Wojska Obrony Terytorialnej w województwie podlaskim w systemie bezpieczeństwa państwa
The Territorial Defence Forces in Podlaskie Voivodship in the State Security System

 

O AUTORACH

 

315
Noty

 

ZASADY PUBLIKOWANIA

 

321

Wymogi edytorskie
Formal and Editorial Requirements
Pедакционные требования

 

330

Recenzowanie tekstów
Principles of Reviewing Publications
Рецензирование материалов