Płatności

Informujemy, że w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce finanse (dane do przelewu) widnieje nowy numer konta

(indywidualny- KAŻDY STUDENT MA INNY NUMER KONTA), na który prosimy wpłacić czesne.

Uwaga: Chęć otrzymania faktury należy zgłaszać najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca w którym dokonano płatności.

OPŁATY ZA STUDIA OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024.

KierunekStopieńI rata czesnego (łącznie 10)Suma
AdministracjaI STOPNIA410 zł4100 zł
II STOPNIA410 zł4100 zł
Bezpieczeństwo wewnętrzneI STOPNIA410 zł4100 zł
II STOPNIA410 zł4100 zł
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna5-LETNIE MAGISTERSKIE420 zł4200 zł
Psychologia5-LETNIE MAGISTERSKIE580 zł5800 zł

Studia podyplomowe z zakresu pedagogikiLiczba semestrówSuma
Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela33300 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa + szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 33300 zł
Diagnoza i terapia pedagogiczna 33300 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 32700 zł
Wychowanie do życia w rodzinie 32700 zł
Asystent rodziny 23000 zł
Organizacja i zarządzanie oświatą23000 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 33300 zł

Studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznegoLiczba semestrówSuma
Zarządzanie kryzysowe22000 zł

Studia podyplomowe z zakresu psychologiiLiczba semestrówSuma
Psychologia biznesu i zarządzania23000 zł
Negocjacje i mediacje sądowe23000 zł
Psychologia kryzysu i interwencji23000 zł

OPŁATY ZA STUDIA OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023.

KierunekStopieńI rata czesnego (łącznie 10)Suma
AdministracjaI STOPNIA380 zł3800 zł
II STOPNIA390 zł3900 zł
Bezpieczeństwo wewnętrzneI STOPNIA390 zł3900 zł
II STOPNIA390 zł3900 zł
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna5-LETNIE MAGISTERSKIE420 zł4200 zł
Psychologia5-LETNIE MAGISTERSKIE520 zł5200 zł
Studia podyplomowe z zakresu pedagogikiLiczba semestrówSuma
Etyka z filozofią dla nauczycieli33300 zł
Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela33000 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)32700 zł
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu32700 zł
Logopedia43600 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa + szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 33000 zł
Diagnoza i terapia pedagogiczna 32400 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 32400 zł
Wychowanie do życia w rodzinie 32400 zł
Asystent rodziny 22800 zł
Organizacja i zarządzanie oświatą22800 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 33000 zł
Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej33000 zł
Studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznegoLiczba semestrówSuma
Zarządzanie kryzysowe21800 zł
Studia podyplomowe z zakresu psychologiiLiczba semestrówSuma
Psychologia biznesu i zarządzania22800 zł
Negocjacje i mediacje sądowe22800 zł
Psychologia kryzysu i interwencji22800 zł

OPŁATY ZA WYDANIE DOKUMENTÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Rodzaj dokumentuWysokość opłat za
wydanie oryginału dokumentu
Wysokość opłat za
wydanie duplikatu dokumentów
Legitymacja studencka22 zł33 zł
Dyplom-20 zł
Suplement-20 zł

OPŁATY POZOSTAŁE

Rodzaj opłatyWysokość opłaty
w r.ak. 2022/2023
Wysokość opłaty
w r.ak. 2023/2024
Warunkowy wpis z seminarium dyplomowego1000,00 zł1200,00 zł
Warunkowy wpis z jednego przedmiotu700,00 zł900,00 zł
Ponowny wpis na listę studnetów400,00 zł400,00 zł

Zwolnienie z opłaty

Dzieci studentów i pracowników APWB są zwolnione z opłaty czesnego za pobyt w Przedszkolu „Świat Zucha”.

Zniżka

Absolwenci APWB studiów I stopnia (licencjackich): wpisowe na studia magisterskie dwuletnie wynosi 200 zł.

Zniżka

Absolwenci APWB studiów II stopnia (magisterskich) i studenci studiujący w APWB na dwóch kierunkach zwolnieni są z opłaty wpisowego w wysokości 400 zł.

Zniżka

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonują opłat za cały rok akademicki do 10 października, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 200 zł (nie przysługuje studentom rozpoczynającym naukę w r. ak. 2018/2019 i wcześniej, którzy podpisali umowę z ratami miesięcznymi)