Historia APwB

1995

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku (NWSP) to uczelnia niepubliczna założona na podstawie decyzji MEN z dnia 17 października 1995 roku przez Leontynę Jakoniuk

  • NWSP w Białymstoku działa na podstawie obowiązującego prawa o szkolnictwie wyższym i Statutu Uczelni oraz posiada osobowość prawną
  • Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni w zakresie działalności dydaktyczno-naukowej jest Wydział Nauk o Wychowaniu
  • Uczelnia otrzymała pozwolenie na prowadzenie trzyletnich wyższych studiów zawodowych na kierunku Pedagogika
  • Pierwsza siedziba NWSP znajdowała się na ul. Waszyngtona 29 w Białymstoku.

1996r.

14 maja 1996 roku NWSP w Białymstoku została wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych pod pozycją 83/96

Na kierunku Pedagogika powstały dwie specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna z edukacją artystyczną (PW) oraz Pedagogika pracy socjalnej z resocjalizacją (PSR)

Pierwsi studenci rozpoczynają naukę w roku akademickim 1996/1997

1998r.

Uczelnia poszerza działalność edukacyjną o specjalność Wychowanie obronne z problematyką przestępczości, która cieszy się największą popularnością

Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. W ramach umowy studenci NWSP mogą bezpłatnie korzystać z zasobów Biblioteki Pedagogicznej CEN-u

1999r.

Uczelnia wzbogaca swoją ofertę o studia podyplomowe dla nauczycieli. W latach 1999-2001 zrealizowano podyplomowe studia: edukacji humanistycznej, nauczania blokowego – bloki „Przyroda” i „Sztuka”, technologii informacyjnej i informatyki, przysposobienia obronnego z problematyką przestępczości

W ramach badań naukowych uczelnia rozpoczyna organizować cykliczne konferencje dotyczące reformy oświaty w Polsce. Pierwsza konferencja naukowa „Reforma oświaty” odbyła się 15 maja z udziałem Anny Radziwiłł, doradcy Ministra Edukacji Narodowej oraz przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Sejmiku województwa podlaskiego. Naukowy dyskurs o założeniach reformy oświaty uświetniła prezentacja artystyczna, pokazy samoobrony studentów NWSP w Białymstoku.

2000r.

NWSP zorganizowała 25 marca Konferencję Naukową „Wdrożenie reformy oświaty – edukacja i społeczeństwo XXI wieku” z udziałem przedstawiciela MEN Pani Jolanty Dobrzyńskiej, dyrektora departamentu strategii i reformy edukacji, Kuratorium Oświaty, dyrektorów szkół województwa podlaskiego, wójtów gmin.

W dniach 20–21 maja 2000 roku w Olsztynie odbyły się Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Taekwondo WTF, gdzie studenci NWSP zdobyli 3 medale. Dwa złote krążki przywiozła Urszula Knyżewska (jedyna w zawodach podwójna mistrzyni) w walkach oraz w poomse (układy) w wadze 57 kg. Brązowy medal zdobył Andrzej Wardzyński w wadze 87 kg. Opiekunem medalistów był trener taekwondo mgr Stanisław Zduniak

18 listopada odbywa się Konferencja Naukowa „Edukacja obronna – dylematy i perspektywy”. Uczestnikami konferencji byli posłowie AWS, majorzy JW 1451, dowódca JW 1451, V-ce prezydent Miasta Białegostoku, Komisarz i nadkomisarz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, przedstawiciele Zarządu Urzędu Marszałkowskiego, redaktor gazety „Polska Zbrojna” w Warszawie.

2001r.

W roku akademickim 2001/2001 Uczelnia poszerza swoja ofertę edukacyjną o kolejną specjalność: Pedagogikę społeczno-wychowawczą z edukacją zdrowotną (PSW)

W roku akademickim 2001/2002 NWSP wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku i młodzieżą z białostockich szkół ponadpodstawowych współtworzyła nadawane w Telewizji Regionalnej Białystok programy o ważnych problemach wychowawczych. Tematyka programów dotyczyła m.in. problemu uzależnień wśród młodzieży, przestępczości w województwie podlaskim, tolerancji, miłości, świata wartości

2002r.

W 2002 roku powstała Biblioteka NWSP

NWSP zorganizowała 25 lutego 2002 roku IV Konferencję Naukową „Reforma Oświaty wobec wyzwań Integracji Europejskiej” – z udziałem dyrektorów szkół, przedstawicieli władz samorządowych (burmistrzów, starostów), Kuratorium Oświaty województwa podlaskiego.

2003r.

NWSP zostaje właścicielem nowego budynku i przenosi swoją działalność na al. Jana Pawła II 91 w Białymstoku.

W dniu 27 kwietnia Uczelnia zorganizowała w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki bezpłatny koncert dla dzieci z Białegostoku „Podarujmy dzieciom radość”. Gośćmi koncertu byli m.in. Majka Jeżowska, Jacek Wójcicki, Michał Olszański, Magda Gołaszewska, zespoły taneczne „Szał”, „Rytm” oraz chór studencki Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Na scenie teatru i w gwiazdorskim towarzystwie po raz pierwszy wystąpiły dzieci z Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku. Oprócz zorganizowania świetnej zabawy Uczelnia wspomogła finansowo powyższą placówkę

2004r.

W roku akademickim 2004/2005 utworzono kolejną specjalność „Edukacja medialna z projektowaniem graficznym” (EM)

2005r.

W związku ze zmianą prawa oświatowego NWSP działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym”

Zakończono badania naukowe poświęcone reformie oświaty w Polsce. Pokłosiem pięciu lat wytężonej pracy jest pierwsza książka wydana przez Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej – monografia „Dylematy Reformowanej szkoły w XXI wieku” pod redakcją dr Agaty Popławskiej

W dniach 10-11 marca odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja międzykulturowa, jako wyzwanie XXI wieku”. Uczestnikami tego spotkania byli nauczyciele akademiccy z całej Polski oraz przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku i Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Konferencję uświetnił tatarsko-ukraiński dialog poetycki Piewcy stepowej Hellady – wieczór autorski Selima Chazbijewicza i Tadeusza Karabowicza przy opracowaniu muzycznym Zofii Marszałek oraz występ oktetu wokalnego „Gaudium”.

10 maja odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dobro dziecka w rodzinie „Udział w tym seminarium naukowym wzięli przedstawiciele różnych ośrodków akademickich z całej Polski oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

2006r.

W dniach 25-26 października 2006 roku NWSP w ramach obchodów 10-lecia Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne kierunki pedagogiczne a postęp w edukacji”.

NWSP decyzją Minister Edukacji i Nauki z dnia 28 kwietnia 2006 roku otrzymuje uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku „Pedagogika”. Utworzenie studiów magisterskich jest wielką szansą na pogłębienie wiedzy teoretycznej z podstawowych dyscyplin humanistycznych, zdobycie profesjonalnego przygotowania pedagogicznego, psychologicznego i merytorycznego. Uczelnia prowadząc studia II stopnia umożliwi studentom rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną.

Telewizja Białystok emituje autorskie programy NWSP (w ramach badań naukowych uczelni, którymi objęta została młodzież szkół średnich) poświęcone następującym problemom: „Młodzi ludzie poszukują odpowiedzi na pytanie: Jaka jest szkoła?”, „Szkoła i co dalej – czym jest kariera, jak ją osiągnąć i w jakiej dziedzinie?”, „Moda i uroda”, „Czym jest sport?”, „Narkomania i uzależnienia”, „Bezpieczne wakacje”.

Dnia 11 października 2006 roku NWSP zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową „Edukacja obronna społeczeństwa”. W konferencji udział wzięli naukowcy prowadzący badania w zakresie edukacji obronnej, nauczyciele przysposobienia obronnego, członkowie organizacji pozarządowych, które działają w sferze bezpieczeństwa i obronności państwa, żołnierze WP oraz funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych w urzędach obsługujących organy administracji rządowej i samorządowej.
27 listopada 2006 roku w NWSP utworzono Akademicki Związek Sportowy. Działają w nim: Sekcja Koszykówki, Sekcja Piłki Siatkowej, Sekcja Sportów Walki. Drużyna NWSP uczestniczy w rozgrywkach III Ligi Podlaskiego Związku Koszykówki.

2008r.

Powstała Orkiestra Kameralna NWSP.

W lipcu odbyły się pierwsze obrony prac magisterskich.
Uczelnia wzbogaca swoją ofertę o studia podyplomowe dla nauczycieli: Edukacja dla bezpieczeństwa

7 czerwca 2008 roku pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusza Truskolaskiego odbyła się „Konferencja dla Nauczycieli i Dyrektorów Szkół i Przedszkoli „Zapobieganie trudnościom w uczeniu się”.

W dniach 5-6 czerwca 2008 r. w Supraślu odbyła się zorganizowana przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Podmiotowość w edukacji. Ujęcie interdyscyplinarne. Kategorie – realia – tendencje”. W spotkaniu naukowym uczestniczyli profesorowie, doktorzy i magistrzy z wielu ośrodków naukowych w całej Polsce, jak również zaproszeni goście z zagranicznych uczelni z Włoch, Słowacji i Białorusi.

2009r.

4 marca 2009 roku odbył się drugi koncert z cyklu „Muzyczne Wyspy” w wykonaniu Kameralnej Orkiestry NWSP w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku.

Uczelnia wzbogaciła swoją ofertę o Podyplomowe studia pedagogiczne oraz studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna, Pedagogika wczesnoszkolna, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Psychopedagogiczne wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

25 marca 2009 roku odbył się trzeci koncert z cyklu „Muzyczne Wyspy” w wykonaniu Kameralnej Orkiestry NWSP w Auli Magna Pałacu Branickich. Podczas koncertu odbyła się kwesta na rzecz hospicjum dla dzieci nieuleczalnie chorych w Otwocku. Dzięki hojności darczyńców na rzecz fundacji udało się zebrać prawie 10 tys. zł

Uczelnia wzięła czynny udział w VII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki. W ramach Festiwalu 23 kwietnia 2009 roku odbyło się spotkanie pod hasłem „Z kryminalistyką na Ty”. Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom zadań kryminalistyki, a także jej wykorzystywanie w procesie karnym. W ramach zajęć zaprezentowano środki do ujawniania i zabezpieczania śladów linii papilarnych, ślady mechanoskopijne, a także metody ujawniania zabezpieczeń (znaków utajonych) na dokumentach wartościowych. 24 kwietnia 2009 roku odbyło się spotkanie pod hasłem „Psychologia płci”. W ramach wykładu prezentowane były psychoseksualne różnice między kobietami i mężczyznami w poszczególnych okresach rozwojowych.

28 kwietnia 2009 roku studenci pierwszego roku NWSP zorganizowali Studencką Konferencję Naukową pod hasłem „Przemiany współczesnej edukacji”. Otwarcia konferencji dokonała Dziekan dr Agata Popławska. Studenci poruszali zagadnienia edukacyjne w następujących obszarach: edukacja w czasie zmiany, rola nauczyciela w edukacji, edukacja a kultura, wybrane problemy kultury, młodzież a kultura. Dodatkową atrakcją był pokaz tańca przygotowany przez grupę taneczną „Szersza Akcja Crew”.

W dniach 1-3 czerwca 2009 roku w Białowieży odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Drogi i bezdroża współczesnej edukacji. Realia, priorytety i prognozy edukacyjne przełomu wieków 1989-2009”. W spotkaniu wzięli udział pracownicy naukowi, reprezentujący 26 uczelni państwowych i niepaństwowych z całej Polski i 5 uniwersytetów z zagranicy (Norwegii, Słowacji, Niemiec, Ukrainy, Białorusi). Swoją obecnością zaszczycili organizatorów przedstawiciele najwyższych gremiów edukacyjnych w Polsce: KNP PAN, CKK, IBE, Dziekani, Dyrektorzy Instytutów i Katedr. Osoby te swoim autorytetem oraz pozycją naukową potwierdziły rangę podjętej debaty o przemianach w edukacji.

W dniach 23-24 czerwca 2009 roku studenci NWSP byli uczestnikami Obozu Sportowego organizowanego przez Uczelnię w Nowej Woli. Studenci mieli możliwość zapoznania się z różnego rodzaju bronią oraz doskonalenia swoich umiejętności w strzelaniu. Obóz miał również na celu integrację społeczności studenckiej NWSP.

Uczelnia zakupiła nowy budynek przy ul. Hetmańskiej 8 w Białymstoku. Od października 2009 roku zajęcia dydaktyczne odbywają się zarówno w budynku Uczelni na Al. Jana Pawła II oraz przy ul. Hetmańskiej.

1 października 2009 roku Senat Uczelni powołał Katedrę Psychologii.
27 października 2009 roku odbył się Wielki Finał Akademickich Drużynowych Mistrzostw w Bowlingu. Reprezentacja NWSP w składzie: Karolina Juszkiewicz, Anna Szczerba, Justyna Brzezińska i Paweł Wysocki zajęła III miejsce w eliminacjach.

Od 26 listopada 2009 roku ruszyła działalność Koła Wolontariuszy. Zamierzonym celem wolontariatu jest niesienie wszelkiej pomocy osobom potrzebującym oraz organizowanie imprez charytatywnych.

2010r.

Uczelnia wzbogaciła swoją ofertę o Podyplomowe studia pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych finansowane przez Unię Europejską.

Absolwent Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku Mariusz Wiszniewski został laureatem III nagrody w IV Konkursie na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa.

W ramach programu wymiany studenckiej Erasmus studenci NWSP mają możliwość podjęcia nauki w Szkocji na uniwersytecie w Dundee (University of Abertay Dundee). Studiując cały rok student ma możliwość uzyskania dyplomu ukończenia studiów na zagranicznej uczelni w stopniu Bachelors i Bachelors with Honours (odpowiednik polskiego licencjatu).

25 lutego 2010 roku NWSP gościła w Bielsku Podlaskim (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski) w ramach VIII Prezentacji Edukacyjno-Doradczych pod hasłem „Uczelnie w Powiecie 2010”.

3 marca 2010 roku w III LO w Łomży odbyły się „X Targi Uczelniane. Giełda Pomysłów Na Życie”. Wśród prezentowanych uczelni można było zapoznać się z ofertą NWSP.

18 marca NWSP uczestniczyła w „IV Młodzieżowych Targach Edukacji i Pracy” w Ostrołęce.

14 kwietnia 2010 roku Uczelnia uczestniczyła w Dniach Otwartych w XI LO Dla Uczelni Wyższych oraz Instytucji Rynku Pracy pod hasłem „Dni edukacji i kariery”.

W NWSP powstaje nowy kierunek studiów pierwszego stopnia (licencjackich): „Bezpieczeństwo wewnętrzne”. Uprawnienia nadane zostały decyzją z dnia 15 kwietnia przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

NWSP wzięła czynny udział w VIII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Uczelnia 22 maja zorganizowała następujące spotkania festiwalowe: „Typowe psychologiczne problemy pacjentów teraz i dawniej w oparciu o współczesne szkoły psychoterapeutyczne” prowadzone przez dra Marka Jasińskiego, „Profesjonalna autoprezentacja” prowadzona przez dr Katarzynę Klimkowską, „Siły zbrojne – czas profesjonalistów” prowadzone przez mgr Stanisława Wandałowicza oraz „Z kryminalistyką na TY” prowadzone przez mgr Eugeniusza Ostaszewskiego.

W dniach 26-28 maja 2010 roku w Augustowie odbyła się zorganizowana przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Psychospołeczne uwarunkowania, jakości życia. Rodzina – szkoła – praca. Zagrożenia – profilaktyka – terapia”.

Uczelnia wzbogaciła swoją ofertę o Podyplomowe studia pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych finansowane przez Unię Europejską.
W NWSP powstaje nowy kierunek studiów jednolitych magisterskich: „Psychologia”. Uprawnienia nadane zostały decyzją z dnia 5 sierpnia 2010 roku przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

29 sierpnia 2010 roku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku uczestniczyła w kampanii promocyjnej województwa podlaskiego „Warto tu żyć, zawsze warto tu wracać”.

NWSP jako jeden z współorganizatorów uczestniczyła w dniach 5-8 sierpnia 2010 roku w Ełku w największych zawodach balonowych w Europie Wschodniej – III Mazurskich Międzynarodowych Zawodach Balonowych o Puchar Prezydenta Ełku.

22 października 2010 roku w Warszawie odbyła się promocja książki autora ks. dr Kazimierza Pierzchały „Zagubiony dar wolności” wydanej przez Wydawnictwo NWSP.

2011r.

W NWSP powstaje nowy kierunek studiów I stopnia (licencjackich): „Praca socjalna”. Uprawnienia nadane zostały decyzją z dnia 20 lipca 2011 roku przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od 15 lutego do 31 grudnia 2011 r. w NWSP realizowany jest projekt „Edukacja psychopedagogiczna dla społeczności miasta Białegostoku”, objęty w grudniu 2010 roku honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Są to bezpłatne wykłady dla młodzieży szkół średnich, studentów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół prowadzone przez wykładowców NWSP.

1 marca 2011 roku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku została członkiem EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY – towarzystwa naukowego prowadzącego badania i popularyzującego nauki o bezpieczeństwie, którego celem jest edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

30 marca 2011 roku Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup prof. zw. dr hab. Edward Ozorowski wygłosił w NWSP wykład okolicznościowy na temat „Natura – Kultura – Łaska”.

7 kwietnia 2011 roku w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej gościł dr Adem Şahin, profesor Uniwersytetu Selçuk w Konya (Turcja). Wygłosił wykład pt. „Religijność a pojęcie „Ja” wśród dojrzewającej młodzieży”.

Uczelnia wzięła czynny udział w IX Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki. W ramach Festiwalu 11 maja 2011 roku odbyły się trzy spotkania prowadzone przez wykładowców NWSP „Warsztat skutecznego porozumiewania się”, „Zabawy w trosce o dobry klimat w grupie” , „Rozprawa sądowa”.
17 maja 2011 roku NWSP odwiedziła pani Sinem Dogruer, koordynator programu ERASMUS z partnerskiej uczelni Trakya University w Edirne (Turcja). Wizyta wynikała z podpisanej umowy bilateralnej między Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku a Uniwersytetem Trakya, dotyczącej współpracy i realizacji zadań programu ERASMUS w latach 2011 -2013.

20 maja 2011 roku odbyło się zorganizowane przez NWSP Seminarium Naukowe „Edukacja – nauczyciel – uczeń w zmieniającym się społeczeństwie”.
W roku akademickim 2011/2012 Uczelnia poszerzyła swoja ofertę edukacyjną o kolejne kierunki studiów podyplomowych: Psychologia biznesu i zarządzania, Zarządzanie kryzysowe, Negocjacje i mediacje, Doradztwo personalne, Resocjalizacja, Wychowanie do życia w rodzinie, Oligofrenopedagogika.

W NWSP powstaje nowy kierunek studiów I stopnia (licencjackich): „Praca socjalna”. Uprawnienia nadane zostały decyzją z dnia 20 lipca 2011 roku przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W dniu 21 listopada 2011 roku odbył się wykład w ramach autorskiego projektu Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku „Edukacja psychopedagogiczna dla społeczności miasta Białegostoku”. Wykład „Od czego zależą nasze osiągnięcia? O czynnikach, o których rzadko myślimy…” poprowadziła prof. dr hab. Ewa Drozda-Senkowska, profesor paryskiej Sorbony i wykładowca w NWSP w Białymstoku.

17 grudnia 2011 roku studenci NWSP z kierunku Pedagogika i Bezpieczeństwo Wewnętrzne w dniu roku wzięli udział w Uniwersjadzie Podlaskiej w strzelectwie sportowym i zajęli II miejsce KPN 20, zdobywając puchar.

2012r.

Powstała Orkiestra Kameralna NWSP.

W lutym 2012 roku przedstawiciele Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku reprezentowali Uczelnię na X Prezentacji Edukacyjno–Doradczej „Uczelnie w Powiecie”. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku odebrała dyplom i statuetkę za najciekawszą ofertę edukacyjną.

W marcu 2012 roku zakończyła się realizacja projektu „Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”. W ramach projektu Uczelnia przeprowadziła trzysemestralne studia podyplomowe dla stu osób.

W dniu 29 marca 2012 roku w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku odbyło się Międzywydziałowe Seminarium Naukowe „W trosce o współczesną rodzinę.” Seminarium zorganizowała Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katedra Pedagogiki Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W Seminarium wziął udział Abp. Prof. dr hab. Edward Ozorowski, pracownicy naukowi ze Słowacji, Białorusi oraz liczna kadra naukowa z Uniwersytetu w Białymstoku i Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.
W czerwcu 2012 roku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku uczestniczyła w X. Festiwalu Nauki i Sztuki organizując trzy imprezy festiwalowe. Od 18 kwietnia do 31 grudnia 2012 roku trwał zorganizowany przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku Ogólnopolski Konkurs „Jak kochać dziecko”.

W dniach 23-24 kwietnia 2012 roku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku gościła w swoich progach dwóch profesorów z Trakya University w Edirne w Turcji. Prof. Kemalettin Kuzucui i prof. Veysi Akin przyjechali w ramach programu LLP Erasmus z wykładami dla studentów pedagogiki i bezpieczeństwa wewnętrznego. 21 maja 2012 roku w Auli Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku odbyło się spotkanie studentów z ekspertami Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji.

17 czerwca 2012 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku uczestniczyła w Dniu Akademickim, który podsumowywał X Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Od 1 do 4 lipca 2012 roku podczas międzynarodowej konferencji psychologii społecznej Colloque International de Psychologie Sociale w Porto (Portugalia) prezentowane były wyniki pierwszego etapu badań autorskiego programu dr Joanny Nawrockiej i dr Agnieszki Iłendo-Milewskiej. Zespół badawczy, powołany od listopada 2011 roku, kierowany był przez pracownika NWSP prof. Ewę Drozdę-Senkowską.

14 maja 2012 roku odbyła się uroczysta inauguracja Ogólnopolskiego Konkursu „Jak kochać dziecko” organizowanego w ramach obchodów Roku Korczakowskiego. W uroczystości wręczenia nagród udział wzięła Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska sprawująca honorowy patronat nad konkursem.

1 października 2012 roku Senat Uczelni powołał Wydział Nauk Społecznych.
W roku akademickim 2012/2013 Uczelnia poszerzyła swoja ofertę edukacyjną o kolejny kierunek studiów podyplomowych: Bezpieczeństwo i higiena pracy.

23 listopada 2012 roku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku uczestniczyła w Gali Erasmusa, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

2013r.

5 marca 2013 roku przedstawiciele Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku odebrali nagrodę za najbogatszą ofertę edukacyjną na targach edukacyjno–doradczych „Uczelnie w powiecie”.

13 maja 2013 roku w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku odbyły się imprezy w ramach XI. Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

24 maja 2013 roku Katedra Pedagogiki i Katedra Psychologii Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku zorganizowały Konferencję naukową na temat „Oblicza więzi społecznej – ujęcie interdyscyplinarne”.

Dnia 16 grudnia 2013 roku w siedzibie Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku zostało podpisane Porozumienie o współpracy między Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku a Niepaństwową Wyższą Szkoła Pedagogiczną i Podlaskim Centrum Naukowo-Badawczym.

2014r.

Dnia 5 grudnia 2014 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się debata społeczna, w ramach projektu „(nie)Tolerancja”. Działania podjęte są we współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Debatę prowadziła dr Agnieszka Iłendo-Milewska wraz z mgr Izabelą Kaczyńską oraz podkom. Bogusławą Łukszą.

W dniu 23 maja 2014 roku Katedra Pedagogiki, Katedra Psychologii i Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku była organizatorem Konferencji Naukowej pod hasłem „Zmieniająca się przestrzeń życia współczesnego człowieka – szanse, zagrożenia, wyzwania”. Celem konferencji było zaprezentowanie wyników prowadzonych badań, analiz, studiów na temat przestrzeni życia współczesnego człowieka w kontekście jej wielowymiarowości, zmienności, nowych szans, możliwości.

W dniu 13 grudnia 2014 r. w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku odbyła się uroczystość związana z przyznaniem Naszemu Wykładowcy – prof. Ewie Drozda-Senkowskiej Orderu Legii Honorowej, za szczególne osiągnięcia naukowe, przyznanego przez Prezydenta Republiki Francji François Hollande.

2015r.

W dniu 29 maja 2015 roku Katedra Pedagogiki Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku była organizatorem Seminarium Pedagogicznego pod hasłem „Edukacja – nauczyciel – uczeń/dziecko w zmieniającej się przestrzeni społecznej”.

2016r.

17 grudnia 2016 roku odbyły się uroczystości związane z 20-leciem działalności NWSP, w której wzięli udział licznie zgromadzeni wykładowcy, pracownicy administracji, studenci oraz zaproszeni goście.

2017r.

Dnia 11 grudnia 2016 r. w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku odbyło się I Studenckie Seminarium Naukowe Patologie społeczne, jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego. Organizatorami seminarium byli studenci III roku Pedagogiki (resocjalizacja 2014-2017) a opiekę merytoryczną sprawowała Pani Doktor Grażyna Kędzierska.

2018r.

1-2 lutego 2018 roku dr Agata Jacewicz (Dziekan NWSP w Białymstoku) brała aktywny udział w Międzynarodowym Sympozjum ODKAZ PEDAGOGICKÝCH MYŠLIENOK MARIE MONTESSORI PRE SÚČASNÉ VZDELÁVANIE, organizowanym przez Uniwersytet Matej Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja). Podczas sympozjum wygłosiła w sesji plenarnej referat nt. Znalosť pedagogiky Marie Montessori a možnosť jeho využitia v poľských materských školách v názoroch študentov Predškolskej pedagogiky a Učiteľstva primárného vzdelávania v NWSP v Bialymstoku.

20-22 kwietnia 2018 roku dr Ryszard Makarowski brał udział w 14th International Conference on Knowledge, Istanbul. Temat konferencji Economy and Management.

23-27 kwietnia 2018 roku dr Ewa Romanowska uczestniczyła w wyjeździe w ramach programu Erasmus plus. Na Konstantin Preslavsky Episkop University of Shumen w Bułgarii prowadziła między innymi wykłady dla studentów i pracowników Wydziału Edukacyjnego. Udział w programie umożliwił wymianę doświadczeń naukowych i dydaktycznych.

27 kwietnia 2018 roku dr Agata Jacewicz (Dziekan NWSP w Białymstoku) brała udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Ostrawie z cyklu NAUCZYCIEL I UCZEŃ W TEORII I PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ – KONTEKSTY ZMIAN. Tematyka obejmowała Nauczyciela i ucznia w ponowoczesności – wartości, cele i strategie pedagogiczne. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Ostrawski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w Republice Czeskiej, zaś współorganizatorem Akademia Techniczno – Humanistyczna Wydział Humanistyczno – Społeczny, Katedra Pedagogiki w Bielsko – Białej.

30 kwietnia – 4 maja 2018 dr Małgorzata Jagodzińska uczestniczyła w wyjeździe w ramach programu Erasmus plus. Na Konstantin Preslavsky Episkop University of Shumen w Bułgarii prowadziła między innymi zajęcia dydaktyczne dla studentów pedagogiki dotyczące edukacji dla zrównoważonego rozwoju w kształceniu wczesnoszkolnym, wykorzystania edukacji poza formalnej w edukacji ekologicznej dzieci przedszkolnych oraz w klasach I-III, a także z zakresu metodyki prowadzenia zajęć przyrodniczych.

10-11 maja 2018 roku w Majątku Howieny odbył się I Kongres Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku pt. Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń zorganizowany przez Wydział Nauk Społecznych NWSP. Celem Kongresu była ocena zagrożeń i wyzwań współczesności determinujących jakość życia i bezpieczeństwo człowieka, wymiana osiągnięć naukowych, doświadczeń i poglądów oraz dyskusja i prezentacja dorobku naukowego badaczy i teoretyków z uczelni i jednostek pozaakademickich z kraju i zagranicy. Podczas obrad plenarnych wysłuchano 32 referatów. Zagadnienia przedstawiano w wielu różnych aspektach – pedagogicznym, psychologicznym, prawnym, filozoficznym, a także z punktu widzenia nauk o obronności i nauk o bezpieczeństwie.

17-20 maja 2018 roku dr Marek Jasiński brał udział w XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Życiodajna śmierć, pamięci Elizabeth Kubler-Ross, zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wygłosił wykład pt. Eros i Tanatos, nieustanna walka dwóch popędów. Psychologiczne implikacje zwycięstwa popędu śmierci.

6 czerwca 2018 roku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna i Kurier Poranny Białystok byli organizatorami gali z okazji podsumowania konkursu PRZEDSZKOLE NA MEDAL. Nauczyciele z województwa podlaskiego zostali nagrodzeni za zaangażowanie, poświęcenie i pracę z przedszkolakami. Wyróżnieni zostali najbardziej cenieni i lubiani pedagodzy oraz przyjazne dzieciom placówki. Uroczystość zamknęło wystąpienie Dziekan Wydziału Nauk Społecznych NWSP w Białymstoku dr Agaty Jacewicz pt. Edukacja przedszkolna w dobie wyzwań i zagrożeń.

30-31 sierpnia 2018 roku dr Agnieszka Iłendo-Milewska brała udział w International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology (ICBELLP) zorganizowanej przez Social Scence & Humanities Research Association (SSHRA) w Barcelonie.

18-19 października 2018 roku podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, dr Marek Jasiński wygłosił referat pt. Lęk przed sukcesem jako istotna bariera psychologiczna w rozwoju osobistym i jakości relacji interpersonalnych. Pełnił rolę Przewodniczącego Sesji Bliskie relacje – wobec wyzwań ról płciowych.

15-16 listopada 2018 roku odbyła się I Naukowa Konferencja: Twórcza resocjalizacja możliwością usamodzielnienia w Skarżysku-Kamiennej. Zorganizowana została przez Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń między środowiskiem pracowników nauki z różnych ośrodków akademickich oraz praktyków zajmujących się działalnością profilaktyczną oraz resocjalizacyjną. Wśród grona zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, którzy wygłosili wykłady. Dr hab. Małgorzata Jagodzińska omówiła Profilaktyka zachowań ryzykownych, dr Zbigniew Siemak oraz dr Wiesław Smolski Zagrożenia przestępczością internetową, dr Grażyna Kędzierska rozważała kwestie Identyfikacji biometrycznej w zapobieganiu przestępczości, a dr Anna Strumińska-Doktór poruszyła problematykę Orientacji wartościująco-normatywnych osób przebywających w zakładzie poprawczym.

21 listopada 2018 roku w Warszawie dr Hanna Hamer brała udział w konferencji Stowarzyszenia TWOJA SPRAWA pt. Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny. Patronat nad tym wydarzeniem objęli Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar i Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

24 listopada 2018 roku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna podpisała porozumienie z Komenda Wojewódzką Policji i Strażą Miejską w Białymstoku w zakresie zrealizowania projektu Wspólna Idea doskonalenia umiejętności w działaniu na rzecz bezpieczeństwa Podlasia.

W roku 2018 Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej wydało:

książkę autorstwa dr Andrzeja J. Pulińskiego Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w województwie białostockim na tle prawno-instytucjonalnej rzeczywistości Polski Ludowej w latach 1947-1956, dwa numery 1(9)2018 oraz 2(10)2018 czasopisma Zagadnienia Społeczne, za które otrzymało ocenę 79.52 pkt w Index Copernicus International Jurnal Master List.

2019r.

11 stycznia 2019 roku dr Hanna Hamer brała udział w konferencji Lęk przed „obcymi” i wrogość wobec nich zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji (IPWC).

3-7 lutego 2019 roku dr Agnieszka Iłendo- Milewska brała udział w International Conference on Research in Education and Social Sciences (ICRESS), Lizbona. Prezentacja pt.: Three ways to improve the self-regulation among middle school students.

W lutym i marcu Uczelnia wzięła udział w szeregu spotkań w ramach  XVII Prezentacji Edukacyjnych „Uczelnie w Powiecie” organizowanych przez dwutygodnik lokalny „Wieści Podlaskie”, wspólnie ze Starostami 8 miast powiatowych (Sokółka, Biała Podlaska, Siemiatycze, Hajnówka, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, Grajewo, Ełk).

13 marca 2019 roku NWSP wzięło udział w XIX Giełdzie pomysłów na życie organizowanej przez III Liceum Ogólnokształcącym im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży.

31 marca – 5 kwietnia 2019 roku dr Agata Jacewicz (Dziekan NWSP w Białymstoku) i dr Agnieszka Iłendo- Milewska (Kierownik Katedry Psychologii) uczestniczyły w wyjeździe w ramach programu Erasmus plus. Na Pan – European University w Bratysławie prowadziły wykłady z zakresu pedagogiki i psychologii ze słowackimi studentami. Pobyt na uczelni umożliwił między innymi poznanie historii uniwersytetu, jego infrastruktury. Spotkania oraz dyskusje z władzami uczelni, z pracownikami naukowymi i dydaktycznymi sprzyjały wymianie informacji na temat kształcenia nauczycieli i psychologów, ale przede wszystkim zapoczątkowały nawiązanie międzyuczelnianej współpracy.

3 kwietnia 2019 roku Uczelnia uczestniczyła w X Kolneńskich Targach Edukacji i Pracy organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kolnie, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie.

5 kwietnia 2019 roku Uczelnia uczestniczyła w Targach Edukacji i Pracy pod hasłem „Planowanie kariery – już czas” organizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku oraz Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku.

12 kwietnia 2019 roku NWSP wzięło udział w XXI Targach Szkół Wyższych- Regionalne Targi Kariery i Pracy 2019 organizowanych przez Augustowskie Centrum Edukacyjne.

6-10 maja 2019 roku dr Ewa Romanowska uczestniczyła w wyjeździe w ramach programu LLP-Erasmus plus. Na Kilis 7 Aralik University prowadziła wykłady z tureckimi studentami i pracownikami Wydziału Edukacyjnego. Ponadto podczas pobytu w Kilis odbyło się szereg spotkań z pracownikami biura do spraw kontaktów międzynarodowych, z władzami uczelni, pracownikami naukowymi. Ważną częścią realizowanego programu były spotkania w ośrodkach edukacyjnych prowadzonych na terenie miasta Kilis przez różne organizacje społeczne w celu umożliwienia zdobycia kwalifikacji zawodowych uchodźcom z Syrii oraz lokalnej społeczności tureckiej borykającej się z problemami bezrobocia i ubóstwa.

8-10 maja 2019 roku w Rajgrodzie w Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnym „Knieja” odbył się II Kongres Naukowy Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń. Pierwsze obrady plenarne odbyły się pod hasłem Stulecie powołania i funkcjonowania Policji w Polsce, której towarzyszyła wystawa Materiały źródłowe dotyczące funkcjonowania i działalności Policji Państwowej przygotowana przez dra Zbigniewa Siemaka. Podczas Kongresu omawiane były zagadnienia psychologii, kwestie pracy pedagogicznej oraz problemy nauk o bezpieczeństwie.

23-26 maja 2019 roku dr Marek Jasiński brał udział w XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Życiodajna śmierć, pamięci Elizabeth Kubler-Ross, zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wystąpił z wykładami pt. Pisarze i poeci w szponach samobójstwa oraz Zasady komunikacji z pacjentem uzależnionym i jego rodziną.

W sobotę 25 maja 2019 roku na Stadionie Miejskim w Białymstoku NWSP w Białymstoku wzięła udział w XVII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki w Białymstoku.

26-28 czerwca 2019 roku dr Grażyna Kędzierska wzięła udział w X Jubileuszowym Zjeździe Katedr, Zakładów i Pracowni Kryminalistyki, który został zorganizowany z okazji 50-lecia Zakładu Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

29-30 sierpnia 2019 dr Agnieszka Iłendo- Milewska brała udział w XVIth International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology (ICBELLP) na University of Washington – Rome Center (UWRC), Italy. Temat konferencji Three ways to improve the self-regulation.
8-11 września 2019 roku Pracownicy Katery Pedagogiki w Białymstoku brali aktywny udział w X Augustowskim Spotkaniu Naukowym EDUKACJA W DIALOGU I PERSPEKTYWIE (prezentacje – polemiki – propozycje). Blisko 100 naukowców z ośrodków naukowych z całej Polski dyskutowało o przemianach w edukacji i wyzwaniach, jakie stoją przed szkolnictwem.

Organizatorem X, jubileuszowej konferencji był Zakład Dydaktyki Ogólnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii (Wydział Nauk o Edukacji od 1 października 2019r.) Uniwersytetu w Białymstoku. W programie konferencji zaplanowano także uroczystą sesję plenarną poświęconą jubileuszowi 90. urodzin profesora Jerzego Niemca – inicjatora, twórcy i honorowego gościa Augustowskich Spotkań Naukowych, ale także niezapomnianego, wieloletniego profesora naszej Uczelni.

1 października 2019 roku ponad 40. osobowa grupa studentów rozpoczęła 5-letnie studia magisterskie na nowo otwartym kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

W październiku 2019 roku dr Agnieszka Iłendo- Milewska otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

6 grudnia 2019 roku w białostockich Spodkach odbyła się charytatywna aukcja obrazów Podlaskie inspiracje. Nasza Uczelnia aktywnie włączyła się w niesienie pomocy finansowej Fundacji „Pomóż Im” działającej na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci.

10-11 grudnia 2019 roku dr Agnieszka Iłendo-Milewska brała udział w XXIV International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology (ICBELLP), Dubai. Temat konferencji What is necessary to effectively teach self- regulation to students? Defining the self-regulation in cultural context.

W grudniu 2019 roku dobiegła końca 5-letnia współpraca naukowa pomiędzy Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku (PL) i Brzeskim Państwowym Uniwersytetem im. A.S. Puszkina (RB). Współpraca w latach 2015- 2019 obejmowała między innymi prowadzenie badań, udział w konferencjach, sympozjach pracowników naukowych z Katedry Pedagogiki i Katedry Psychologii obu uczelni oraz webinariach z udziałem studentów. Pokłosiem współpracy były liczne publikacje w czasopismach naukowych (Zagadnienia Społeczne, Веснік Брэсцкагo ўніверсітэта) i pracach monograficznych.

W roku 2019 Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej wydało dwa numery 1(11)2019 oraz 2(12)2019 czasopisma Zagadnienia Społeczne, za które otrzymało ocenę 77.14 pkt w Index Copernicus International Jurnal Master List.

2020r.

Od 24 lutego do 5 marca Uczelnia brała czynny udział w XVIII Prezentacji Edukacyjnych „Uczelnie w Powiecie” organizowanych przez dwutygodnik lokalny „Wieści Podlaskie”, wspólnie ze Starostami 8 miast powiatowych (24.02- Siemiatycze, 25.02- Sokółka, 26.02- Hajnówka, 27.02- Bielsk Podlaski, 02.03- Wysokie Mazowieckie, 03.03- Zambrów, 04.03- Grajewo, 05.03- Ełk).

2-6 marca 2020 roku dr Agata Jacewicz (Kierownik Katedry Pedagogiki) i dr Agnieszka Iłendo-Milewska (Kierownik Katedry Psychologii) uczestniczyły w wyjeździe w ramach programu LLP-Erasmus plus. Na Klaipeda State University of Applied Sciences prowadziły wykłady z litewskimi studentami, w których także uczestniczyli pracownicy naukowi i dydaktyczni. Szczególnie cenna była wymiana doświadczeń dotycząca kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji i zaprezentowanie pracowni znajdujących się na terenie uczelni. Realizacja programu przyczyniła się do zapoczątkowania naukowej współpracy.

13 marca 2020 roku wprowadzony został stan epidemiczny w Polsce. Nastąpiło zawieszenie działalności edukacyjnej w całym kraju. Sprawy administracyjne związane z funkcjonowaniem uczelni załatwiać należało za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pracownicy administracji przeszli na tryb pracy zdalnej. Na Uczelni prowadzone były dyżury.

13-15 maja 2020 roku w Augustowie miał odbyć się III Kongres Naukowy Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń. Z powodu stanu epidemicznego wywołanego pandemią COVID-19 został odwołany.

10-11 czerwca 2020 roku dr Agnieszka Iłendo-Milewska wzięła udział w 11th International Conference on Research in Life-Sciences & Healthcare (ICRLSH), Paryż. Temat konferencji Neuroscientific evidence regarding self-regulation and its failures.

3 lipca 2020 roku rozpoczęły się obrony prac dyplomowych studentów Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Egzaminy odbywały się w sposób tradycyjny z zachowaniem reżimu sanitarnego. Studenci wchodzili pod salę pojedynczo, a przed wejściem mierzona była im temperatura ciała. Wypełniali również ankietę dotyczącą COVID-19.
10-11 września 2020 roku dr Agnieszka Iłendo-Milewska wzięła udział w XVIIth International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology (ICBELLP) w Atenach. Tematem konferencji było What is Necessary to Effectively Teach Self-Regulation to Students? Konferencja zorganizowana została przez Social Science & Humanisties Research Association.

10 października 2020 roku rozpoczęły się zajęcia dla studentów studiów licencjackich oraz magisterskich. Uroczysta Inauguracja została odwołana ze względów na stan epidemiczny w kraju.

17 października 2020 roku Uczelnia przeszła na kształcenie w trybie zdalnym. Wykłady umieszczane były na platformie edukacyjnej NWSP, a ćwiczenia były prowadzone na platformie Microsoft Teams, w czasie rzeczywistym zgodnym z rozkładem zajęć. Pełnomocnikiem ds. zdalnego nauczania został dr Wiesław Smolski.

16-29 listopada 2020 roku w związku z Rozporządzeniem Ministra MNiSW z 16 X 2020 r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID –19 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów Dz. Ustaw z 6 XI 2020 r. poz. 1972, zostało wydane Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku, w którym Rektor Uczelni poinformował o czasowych ograniczeniach w funkcjonowaniu Uczelni w okresie od 16 – 29 XI 2020 roku. Pracownicy administracji i biblioteki częściowo zostali kierowani na pracę zdalną. Studenci obsługiwani byli od poniedziałku do piątku drogą e-mailową lub telefonicznie.
9-29 listopada 2020 roku w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. poz. 1972, stanowiącym: „do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, […] polegające na zakazie udostępniania zbiorów” wprowadzone zostały ograniczenia w funkcjonowaniu Biblioteki Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Zamówienia można było składać jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Biblioteka czynna była we wtorki i czwartki.

W roku 2020 Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej wydało:

książkę Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń. Materiały z I Kongresu Naukowego Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, pod redakcją dr Małgorzaty Jagodzińskiej, dwa numery 1(13)2020 oraz 2(14)2020 czasopisma Zagadnienia Społeczne, za które otrzymało ocenę 72.99 pkt w Index Copernicus International Jurnal Master List.

19 marca 2021 roku dr Andrzej J. Puliński udzielił wywiadu dla portalu historycznego Histmag. org. Rozmowę przeprowadziła redaktor naczelna dr M. Mikrut-Majeranek. Wywiad nt. Powojenna działalność konspiracyjna polskiej młodzieży to fenomen społeczny jest dostępny na stronie https://histmag.org/Powojenna-dzialalnosc-konspiracyjna-polskiej-mlodziezy-to-fenomen-spoleczny-22132.

W kwietniu członkowie Katedry Psychologii, pod opieką Prof. zw. dr hab. Ewy Drozdy-Senkowskiej, zaczęli pracę nad projektem naukowym pt. Regulacyjna rola wspomnień autobiograficznych z pandemii COVID-19. Opracowali kwestionariusz służący do przeprowadzenia badań naukowych na temat osobistych doświadczeń związanych z pandemią COVID-19.

Opracowany kwestionariusz składa się z pięciu części:
część I zawiera pytania oraz prośbę o opis najbardziej znaczącego doświadczenia osobistego, część II zawiera serię pytań o reakcje, myśli i odczucia z punktu widzenia tzw. JA realnego, część III zawiera pytania o różne funkcje tego najbardziej znaczącego doświadczenia, część IV składa się z pytań dotyczących ogólnej oceny afektywnej i ogólnej oceny wyrazistości tego doświadczenia, część V zawiera klasyczne pytania o charakterystyki demograficzno–społeczno-ekonomiczne badanych.

04 – 05 czerwca 2021 roku dr Agnieszka Iłendo-Milewska wzięła udział w 9th International Conference on Research in Life-Sciences & Healthcare (ICRLSH), Paryż. Temat konferencji Neuroscience evidence regarding self-regulation and its failures. Konferencja zorganizowana była przez Eurasia Research and Healthcare & Biological Sciences Research Association.
30 czerwca 2021 roku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Katedra Pedagogiki) wraz z Fundacją OKNO NA WSCHÓD zakończyła realizację dwóch projektów Z nauką na TY oraz TAK dla edukacji. Projekty (01.07.2019r. – 30.06.2021r.) były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

21 września 2021 roku dr Agnieszka Iłendo-Milewska wzięła udział w konferencji pt. Studies-Business-Society: Present and Future Insight., która zorganizowana była przez Klaipeda State University of Applied Sciences Business Faculty.

27 września 2021 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki decyzją DSW-WNN.8014.179.2021.4.MG.2021 udzieliło pozwolenia Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej na utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja.

We wrześniu 2021 roku z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Uczelni ukazała się Księga jubileuszowa. 25 lat Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, pod redakcją dr Grażyny Kędzierskiej. W części pierwszej opisana jest bogata historia Uczelni, która została udokumentowana wieloma fotografiami. Drugą część stanowią artykuły o tematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

11 października 2021 roku miała miejsce Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022. Wzięli w niej udział przedstawiciele środowiska akademickiego oraz studenci I roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia. Przemówienia wygłosili Rektor dr Marek Jasiński oraz Prorektor dr Łukasz Twarowski, pod wodzą których nastąpiło uroczyste ślubowanie przedstawicielek studentów. Głos zabrała również przewodnicząca Samorządu Studenckiego. Z uwagi na trwającą nadal sytuacją epidemiczną, inauguracja odbyła się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Jesienią działalność rozpoczęły dwa studenckie koła naukowe. Opiekunami Koła Naukowego Młodych Wolontariuszy są dr Ewa Romanowska i dr Beata Krzesińska- Żach, zaś Studenckie Koło Naukowe Miłośników Wczesnej Edukacji prowadzą mgr Wiesława Chrabąszcz i mgr Marta Mazur.
18 października 2021 roku dr Magdalena Najda podczas Ogólnopolskiej Konferencji Dziecko pokrzywdzone przestępstwem wygłosiła referat pt. Emocje na sali rozpraw.

23-24 listopada 2021 roku dr Grażyna Kędzierska oraz dr Zbigniew Siemak wzięli udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni, zorganizowanej online przez Akademię Pomorską w Słupsku.

25 listopada 2021 roku dr Grażyna Kędzierska oraz dr Zbigniew Siemak wzięli udział w wykładzie eksperckim prof. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewskiego pt. Przestępczość zorganizowana w latach 80-tych i na początku lat 90-tych z perspektywy nauk kryminologicznych, zorganizowanym online przez Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu w Białymstoku.

W roku 2021 Biblioteka Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej wzbogaciła się o 219 pozycji z dziedziny administracji, marketingu, kryminalistyki oraz psychologii. Zostały zaprenumerowane dwa nowe czasopisma: Samorząd Terytorialny oraz Przegląd Prawa Publicznego.

24 czerwca 2022 roku Mgr Marta Mazur udzieliła dla Polskiego Radia Białystok wywiadu pt. Praca z uczniem cudzoziemskim. Wypowiedź można odsłuchać w audycji Edyty Wołosik „Uczniowie z Ukrainy kończą rok szkolny”.

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/215509.

Dr Agnieszka Iłendo – Milewska wzięła udział jako Keynote Speaker (Główny Mówca) w konferencjach międzynarodowych organizowanych przez Eurasia Research and Healthcare & Biological Sciences Research Association (HBSRA)

25-26 listopada 2022 roku International Conference on Research in Life – Sciences & Healthcare (ICRLSH), 25-26 November, Kuala Lumpur. Temat wykładu : Why autobiographical memories is crucial to recognise personal experience related to the pandemic Covid 19?

28-29 listopada 2022 roku 15th International Conference on Psychology & Psychiatry (ICPP) 28-29 November, Paris. Temat wykładu: Why autobiographical memories is crucial to recognise personal experience related to the pandemic Covid 19?

1-2 grudnia 2022 roku Dr Magdalena Najda uczestniczyła w Krakowie w konferencji międzynarodowej pt. „Emocje i motywacje w prawie ”. Tytuł wystąpienia: Emocje w służbie terapeutycznej jurysprudencji.

W roku akademickim 2022/2023 pracownicy Katedry Pedagogiki NWSP w Białymstoku uczestniczyli w 14 certyfikowanych szkoleniach. W ramach tych szkoleń nasza Uczelnia wraz z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami zorganizowała 5 szkoleń:

27.01.2023 r. „Prowadzenie zajęć akademickich z udziałem osób w kryzysie psychicznym”,

28.01.2023 r. „Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w pracy ze studentami z niepełnosprawnościami i problemami psychicznymi”,

25.02.2023 r. „Funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu w środowisku akademickim”,

05.03.2023 r. „Cyfrowa dostępność na Uczelni. Tworzenie dostępnych treści i dokumentów”,

02.06.2023 r. „Prowadzenie zajęć zdalnych i dostosowanie metod nauczania do osób z niepełnosprawnościami”.

W roku akademickim 2022/2023 Dr Ewa Romanowska zorganizowała i poprowadziła warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki, mediacji, rozwoju osobistego, metod aktywizujących rozwój i proces uczenia się oraz cykl prelekcji dla rodziców dotyczących profilaktyki, kompetencji społecznych i rozwiązywania konfliktów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia rad pedagogicznych. W szkoleniach uczestniczyli nauczyciele z podlaskich miejscowości.

Mgr Wiesława Chrabąszcz prowadziła szkolenia z zakresu edukacji przedszkolnej m.in. awansu zawodowego nauczycieli, procedur, dokumentacji, organizacji zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dzieciom z mikrodeficytami rozwojowymi.

Mgr Marta Mazur poprowadziła radę szkoleniową dla nauczycieli klas 1-3. Tematyka dotyczyła edukacji leśnej na przykładzie funkcjonowania przedszkola i szkoły „Puszczyk”. Uczestnikami byli przede wszystkim nauczyciele z Białegostoku.

Dr Magdalena Najda przygotowała rozdziały autorskie w książkach zbiorowych:

– Emocje, a terapeutyczna jurysprudencja  w: „Emocje. Rozważania na styku prawa psychologii”,

– Mediacja jako proces międzyludzkiej komunikacji  w: „E- mediacja w rozwiązywaniu sporów pracowniczych i gospodarczych”.

Dr hab. Ewa Rzechowska przygotowała cztery rozdziały książki „Social and personality development in childhood”.

Dr Anna Kienig została członkiem senatu NWSP, Przewodniczącą Zespołu Wewnętrznego Zapewnienia Jakości i Doskonalenia Procesu Kształcenia NWSP w Białymstoku oraz sekretarzem redakcji czasopisma Uczelni „Zagadnienia Społeczne”.

W roku akademickim 2022/2023 Uczelnia w ramach realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku” prowadziła określone kierunki działania, związane z profilaktyką i bezpieczeństwem mieszkańców Białegostoku. Działalność ta znalazła odzwierciedlenie w prowadzonych przez Uczelnię badaniach naukowych oraz w realizacji programu studiów na wszystkich kierunkach. Aktywność naukowa, została zrealizowana w Katedrach: Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji, Pedagogiki oraz Psychologii. W Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji przeprowadzono prace badawcze pt. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego”. Wykonano badania dotyczące cudzoziemców w Polsce oraz z zakresu Prawa Policyjnego. W Katedrze Psychologii przeprowadzono badania związane z zachowaniem funkcjonariuszy państwowych z perspektywy konsekwencji psychologicznych i behawioralnych podczas wykonywania zadań zawodowych.

17 czerwca 2023 roku Dr Paulina Pałosz – Dickaty uczestniczyła w XIX Konferencji Naukowej  Instytutu  Analizy Grupowej „Rasztów” pt. „Współczesne niepokoje, a świadome i nieświadome życie grupy analitycznej”  w Warszawie.

Mgr Artur Grabek – Łukaszewicz wziął udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Oświaty i Samorządu: Co zrobić, gdy nie wiadomo, co robić?

24-25 lipca 2023 roku Dr Agnieszka Iłendo – Milewska wzięła udział w konferencji międzynarodowej organizowanej przez Eurasia Research and Healthcare & Biological Sciences Research Association (HBSRA): BuPol Prague 2023 –  International Conference on Business, Economics & Policy 24-25 June. Temat wykładu: Why autobiographical memories is crucial to recognise personal experience related to the pandemic Covid 19?

31 października 2023 roku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku  w partnerstwie z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami zakończyła realizację projektu „NWSP Uczelnią dostępną” realizowanego w ramach:

Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach zrealizowanego projektu uczelniany Komitet ds. dostępności przy współpracy z władzami Uczelni opracował szereg zaleceń i rekomendacji dotyczących wsparcia osób z niepełnosprawnościami na Uczelni. Przeprowadzono cykl szkoleń dla kadry Uczelni, dzięki czemu zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy administracyjni uzyskali wiedzę, jak współpracować ze studentami z niepełnosprawnościami w trakcie ich procesu dydaktycznego. W ramach projektu zamontowano również dźwig osobowy, doposażono bibliotekę i salę informatyczną, dostosowano stronę internetową i platformę zdalnego nauczania do najnowszych standardów WCAD oraz wykonano dodatkowe oznaczenia pozwalające na łatwiejsze poruszanie się osób z niepełnosprawnościami po budynku Uczelni.

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku decyzją MEN z dnia 14 listopada 2023 r. DSW – WNN.8014.327.2023.3. RJ zmieniła nazwę na Akademia Podlaska w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych. Był to wyraźny dowód zaufania, co do jakości kształcenia ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.

19-22.02.2024 oraz 27.02-1.03 2024 roku Akademia Podlaska w Białymstoku uczestniczyła w XX Prezentacjach Edukacyjno – Doradczych „Uczelnie w Powiecie” organizowanych przez dwutygodnik „Wieści Podlaskie”. Spotkania odbyły się w 8 miastach powiatowych województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Targi były doskonałym miejscem, gdzie młodzież szkół ponadpodstawowych, maturzyści mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej Uczelni, zasadami rekrutacji, kierunkami studiów oraz życiem akademickim studentów. Akademia Podlaska w Białymstoku podczas targów została wyróżniona i otrzymała Puchar Burmistrza za najciekawszą ofertę edukacyjną.

2 marca 2024 roku w siedzibie Uczelni rozpoczyna działalność Akademicki Ośrodek Pomocy Psychologicznej w Białymstoku. Kierownikiem Ośrodka została Mgr Agata Głogowska. Głównym założeniem Ośrodka jest świadczenie pomocy psychologicznej studentom Akademii Podlaskiej w Białymstoku.

20-21 marca 2024 roku Uczelnia uczestniczyła w dwóch imprezach edukacyjnych: „XIII Młodzieżowych Targach Edukacji i Pracy” w Ostrołęce organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz „ XXIII Giełdzie pomysłów na życie”, która odbyła się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży.

19 kwietnia 2024 roku  Akademia Podlaska w Białymstoku uczestniczyła w „XXIII Targach Szkół Wyższych” organizowanych przez Augustowskie Centrum Edukacji. Podczas targów Uczelnia przedstawiła przyszłym studentom ofertę edukacyjną.

10-19 maja 2024 roku Akademia Podlaska w Białymstoku wzięła udział w „XX Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki”. Była to największa, cykliczna impreza w Polsce północno-wschodniej, popularyzująca naukę i sztukę.

W dniu  16 maja 2024 roku w ramach XX Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w siedzibie naszej Uczelni odbyły się warsztaty pt. „Pierwszy krok w psychologię”, w którym uczestniczyła 40 osobowa grupa młodzieży z X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku wraz z Dyrekcją i Pedagogiem. Prelekcje wygłosiła Mgr psycholog Bogusława Bargłowska, która wzbudziła wśród uczestników duże zainteresowanie psychologią. Odbyły się również warsztaty pt. „Dokumenty urzędowe – procedury ich sporządzania i obiegu” oraz wykład „Bezpieczeństwo w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń” prowadzony przez Dr Wiesława Smolskiego. Dla najmłodszych uczestników festiwalu zostały przygotowane następujące warsztaty: „Zakładanie ogródka warzywnego”, „Komunikacja bez barier” oraz „Świadome korzystanie z nowoczesnych technologii – zastosowanie Photona – robota edukacyjnego i długopisu 3D w edukacji wczesnoszkolnej”.

W dniu 17 maja 2024 roku Dr Ewa Romanowska, wykładowca Akademii Podlaskiej w Białymstoku przeprowadziła warsztaty Komunikacja bez barierw ramach XX Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Uczestnikami spotkania byli uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej w Białymstoku „Świat Ucznia”.