Biblioteka

INFORMACJE OGÓLNE

Biblioteka

Biblioteka jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o charakterze naukowym. Powstała w 2004 roku i mieści się w budynku głównym przy alei Jana Pawła II 91. Dysponuje pomieszczeniami o powierzchni 147 m2. Zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej. Biblioteka udostępnia zbiory studentom i pracownikom naukowym APwB, a innym zainteresowanym umożliwia korzystanie z nich zgodnie z Regulaminem Biblioteki.

W Bibliotece można zakupić książki wydane przez Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Białymstoku – Akademii Nauk Stosowanych. Są to m. in. publikacje pracowników naukowych, związanych z uczelnią.

Czytelnia

Czytelnia posiada wydzielone stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i komputerowego katalogu zbiorów bibliotecznych „Libra 2000”. Część druga czytelni z wolnym dostępem do czasopism, została przystosowana do cichej pracy studentów i pracowników naukowych.

KSIĘGOZBIÓR

Biblioteka stale wzbogaca swój księgozbiór o pozycje wydawnicze z zakresu dziedzin będących przedmiotem badań naukowych na uczelni. Są to przede wszystkim publikacje z dziedziny pedagogiczno-psychologicznej tj.

• pedagogiki ogólnej
• teorii wychowania
• dydaktyki
• edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i zdrowotnej
• resocjalizacji
• pracy socjalnej
• edukacji medialnej
• psychologii ogólnej
• psychologii rozwojowej
• psychologii klinicznej
• psychologii społecznej

Dodatkowo posiada bogaty wybór publikacji z takich dziedzin jak:

• bezpieczeństwo wewnętrzne
• kryminologia oraz kryminalistyka
• socjologia
• nauki polityczne
• etyka
• filozofia
• prawo
• administracja
• marketing
• zarządzanie

Biblioteka prenumeruje 10 tytułów czasopism krajowych. Są to:

• „Bliżej Przedszkola”
• „Wychowanie w przedszkolu”
• „Nauczycielka szkoły podstawowej klasy I-III”
• „Wychowanie na co dzień”
• „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”
• „Psychologia w praktyce”
• „Psychiatria i psychologia kliniczna”
• „Charaktery”
• „Samorząd terytorialny”
• „Przegląd Prawa Publicznego”

Łączna liczba woluminów na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 13.781.

LABORATORIUM TECHNIK DIAGNOSTYCZNYCH

W zbiorach Laboratorium Technik Diagnostycznych znajdują się narzędzia diagnostyczne, w skład których wchodzą arkusze testowe, klucze oraz podręczniki. Ze zbiorów mogą korzystać studenci kierunku psychologia oraz pracownicy dydaktyczni APwB, posiadający co najmniej tytuł magistra psychologii. Z materiałów znajdujących się w Laboratorium można korzystać tylko na miejscu, nie można ich kserować, robić zdjęć, kopiować w żaden inny sposób. Szczegółowe informacje umieszczone są w zakładce Regulaminy.

IBUK LIBRA

Biblioteka Akademii Podlaskiej w Białymstoku – Akademii Nauk Stosowanych umożliwia korzystanie z IBUK LIBRA – wirtualnej czytelni wydawnictwa Naukowego PWN. Do dyspozycji jest ok 260 tytułów z różnych dziedzin nauki, które dostępne są 24/7. Lista tytułów będzie się sukcesywnie powiększać.
Dostęp do publikacji możliwy jest: z sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl, a spoza sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl – po wcześniejszym uzyskaniu kodu PIN. Kod PIN można otrzymać bezpośrednio w Bibliotece APWB bądź wysyłając maila na adres biblioteka@apwb.pl podając imię i nazwisko oraz numer albumu. Termin ważności kodu – 01.11.2024.

LEXOTEKA

Biblioteka Akademii Podlaskiej w Białymstoku – Akademii Nauk Stosowanych umożliwia korzystanie z Lexoteki – bazy prawodawstwa i orzecznictwa, która zawiera również elektroniczne wersje podręczników dla studentów prawa i administracji. Dostęp do Lexoteki możliwy jest na stronie www.ip.lex.pl po wcześniejszym uzyskaniu w Bibliotece kodu dostępu.

REGULAMINY

Regulamin Biblioteki Akademii Podlaskiej w Białymstoku (PDF 296KB)

Regulamin Laboratorium Techniki Diagnostycznych APWB (PDF 326KB)

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek 08:00-15:00

wtorek 08:00-15:00

środa nieczynne

czwartek 08:00-15:00

piątek 08:00-15:00

sobota 08:00-15:30

niedziela nieczynne

KONTO BIBLIOTECZNE

Do założenia konta bibliotecznego potrzebna jest legitymacja studencka lub inny dokument tożsamości. Czytelnik zobowiązany jest do podania swoich danych: imię, nazwisko, numer albumu, kierunek studiów, adres zameldowania. Dobrowolnie może podać swój adres mailowy oraz numer telefonu. Do korzystania z Biblioteki APwB uprawnia legitymacja studencka lub inny ważny dokument tożsamości.

TERMINY ZWROTU I LIMITY WYPOŻYCZEŃ

Książki są wypożyczane na 2 tygodnie, czasopisma na 1 tydzień. Limit wypożyczenia to 5 egzemplarzy. Termin wypożyczenia można przedłużyć osobiście, telefonicznie lub mailowo, tylko w sytuacji, gdy nie ma zapotrzebowania na daną pozycję. Za nieoddanie książki w terminie pobierana jest opłata w wysokości 50 groszy za każdy dzień opóźnienia.

Zasady korzystania z katalogu online APwB:

Aby otrzymać książkę należy wyszukać w katalogu online Biblioteki APwB jej dostępną sygnaturę np.:
2557
316.6 Cz. „Człowiek wśród ludzi”
Opis sygnatury:
książki do wypożyczenia dla studentów
książki z czytelni
książki z czytelni z Laboratorium Technik Diagnostycznych APWB

Wyszukiwanie   

Wybierz właściwy indeks i wpisz wyszukiwany termin np.:
Łobocki Mieczysław
Strelau
Jak napisać pracę dyplomową z pedagogiki?
pedagogika przedszkolna
pedagogika waldorfska
przemoc w rodzinie
terroryzm
bezpieczeństwo narodowe
przestępczość nieletnich i młodocianych
psychologia społeczna

Wyszukiwanie szczegółowe

Wybierz właściwy katalog np. temat (hasło przedmiotowe) np.:
Łobocki Mieczysław
Strelau
Jak napisać pracę dyplomową z pedagogiki?
pedagogika przedszkolna
pedagogika waldorfska
przemoc w rodzinie
terroryzm
bezpieczeństwo narodowe
przestępczość nieletnich i młodocianych
psychologia społeczna

Zestawienia

Zestawienia to bibliografie do najpopularniejszych tematów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Zamawianie książek online z domu
Aby zamówić online książki potrzebny jest login i hasło użytkownika. Po odbiór hasła dostępu do konta bibliotecznego online zapraszamy do biblioteki.

Zamówione książki (maksymalnie 5 egz.) można odebrać przez dwa dni od złożenia zamówienia.
Nie można online przedłużyć terminu wypożyczenia książek ani zarezerwować wypożyczonej przez innego studenta książki

KATEDRA PEDAGOGIKI

KATEDRA PSYCHOLOGII

KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I ADMINISTRACJI

Biblioteka Akademii Podlaskiej w Białymstoku – Akademii Nauk Stosowanych

al. Jana Pawła II 91

15-704 Białystok

tel. (85) 742-01-99 wew. 18

e-mail: biblioteka@apwb.pl