PODMIOTOWOŚĆ WE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI. OGLĄDY – INTENCJE – REALIA

(red.) Niemiec Jerzy, Popławska Agata

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 304

ISBN 978-83-61612-01-8

cena 30 zł


(…) Muszę się zgodzić ze wszystkimi autorami, którzy zgodnie podkreślają, podobnie jak w pierwszym zdaniu wprowadzenia napisał Jerzy Niemiec, że „Na początku XXI wieku, podmiotowość jako kategoria w edukacji, nabrała szczególnego i priorytetowego znaczenia.”

W proponowanej publikacji zwraca uwagę część pierwsza zawierająca różne definicyjne podejścia do podmiotowości, analizy podmiotowości z perspektywy różnych dyscyplin naukowych lub współczesnych koncepcji teoretycznych w ich obrębie. Wielokrotnie w trakcie lektury odkrywałem dla siebie nowe aspekty problematyki podmiotowości (…). Druga część tomu w zamierzeniu redaktorów miała być przybliżeniem do realiów związanych z kształceniem. Wyraźnie pojawiają się tutaj dwa nurty. (…) nurt dotyczący intencji, czyli postulatów pedagogicznych związanych z podmiotowością aktorów życia szkolnego. (…) można powiedzieć, że w tym nurcie postawiono wiele pytań badawczych oraz (…) empiryczny – rzeczywiście dotyczący realiów analizowanych w oparciu o wyniki badań.

Książka jest bogata w inspirujące treści, skłania do refleksji, dyskusji i dalszych poszukiwań badawczych.

– z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Janusza Gęsickiego