zdjęcie przedsatawia młodych ludzi w pomieszczeniu

Zapraszamy studentów po odbiór decyzji stypendialnych

Zapraszamy Studentów po odbiór decyzji stypendialnych

 

do 4 grudnia 2023 r.

stypendia rektora odbiór w Rektoracie

stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomogi odbiór w Kwesturze (sobota – w Rektoracie)