W TROSCE O WSPÓŁCZESNĄ RODZINĘ. TEORIA BADANIA WSPARCIE. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE

(red.) Izdebska Jadwiga, Popławska Agata,

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 377

ISBN 978-83-61612-20-9

Cena 35 zł


IZDEBSKA JADWIGA, AGATA POPŁAWSKA, RED.

Współczesna rodzina pomimo doświadczalnych trudności jest ciągle wspólnotą najważniejszą, niezastąpioną, najbardziej naturalną wspólnotą ludzką, życia i miłości. Była i pozostaje nadal szczególnym miejscem obcowania najbliższych osób. To obcowanie odbywa się na płaszczyźnie bezinteresownych, spontanicznych, bardzo swoistych kontaktów między małżonkami, rodzicami a dziećmi, rodzeństwem i innymi członkami rodziny. Jest to wspólnota emocjonalna, opiekuńcza, wychowawcza, kulturowa, materialna, wspólnota zamieszkania z całym bogactwem duchowym domu rodzinnego.

– ze Wstępu Jadwigi Izdebskiej