W POSZUKIWANIU JAKOŚCI ŻYCIA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE

W poszukiwaniu jakości życia. Ujęcia interdyscyplinarne

(red.) Jasiński Marek

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 659

ISBN 978-83-61612-11-7

cena 35 zł


Problematyka jakości życia należy do ważnych z dwóch powodów. Po pierwsze, jakość życia w ostatnich latach jest traktowana jako jedna z podstawowych kategorii analizy ludzkiego funkcjonowania i rozwoju. Po drugie, jest nie tylko przedmiotem coraz większej liczby badań naukowych, ale wzrasta również jej waga w pragmatyce społecznej.

Przedstawione opracowanie zaskakuje objętością, a także różnorodnością perspektyw teoretycznych i metodologicznych podejmowanych przez reprezentantów czasami nawet odległych sobie dyscyplin naukowych i praktyki społecznej. Nie znam w polskiej literaturze podobnego, co do zakresu, przedsięwzięcia wydawniczego w tym obszarze badań. ( … ) Ujęcie w jednym tomie tekstów różnorodnych pod względem charakteru i perspektyw analizy jakości życia jest wartościowe z punktu widzenia czytelnika zainteresowanego problematyką. Tego rodzaju książki są poszukiwane przede wszystkim przez studentów oraz młodych pracowników nauki, eksplorujących obszar badawczy. ( … )

Zdaję sobie sprawę z trudności zadania, przed którym stanął redaktor tomu. Uporządkowanie w całość tak różnorodnych tekstów było z pewnością poważnym wyzwaniem, z którym redaktor naukowy poradził sobie.

– z recenzji prof. dra hab. Janusza Trempały