ZABAWY I ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE W PRZEDSZKOLU. PODSTAWY TEORETYCZNE-BADANIA-PRAKTYKA

Jacewicz Agata

Rok wydania:  2013

Liczba stron: 222

ISBN 978-83-61612-22-3

cena 30 zł


Wiek przedszkolny jest szczególnie predysponowany do wszechstronnego oddziaływania wychowawczego na dziecko. Istotnym zagadnieniem w tym okresie obok rozwoju intelektualnego jest właściwe rozbudzanie u dzieci umiejętności i nawyków ruchowych. Ważną rolę w aktywizacji fizycznej dzieci odgrywają placówki przedszkolne, w tym aktywność i kreatywność nauczycieli edukacji przedszkolnej. Właśnie tej problematyce poświęcona jest przedłożona do recenzji książka Pani dr Agaty Jacewicz pt. „Zabawy i zajęcia gimnastyczne w przedszkolu. Podstawy teoretyczne – badania – praktyka”. Temat publikacji jest niezwykle ważny i odpowiada nie tylko na potrzeby rozwoju nauk pedagogicznych, ale i na zapotrzebowanie społeczne. Liczne badania i najnowsze ekspertyzy wskazują na potrzeby i kierunki zmian w systemie edukacji w obszarze wychowania przedszkolnego oraz kompetencji dzieci przedszkolnych związanych z aktywnością i umiejętnościami ruchowymi.

– z recenzji dr hab. prof. nadzw. Elżbiety Huk-Wieliczuk