Seminarium Naukowe Akademii Podlaskiej w Białymstoku

W dniu 29 czerwca 2024 roku, w Majątku Howieny w Pomigaczach, odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Akademię Podlaską w Białymstoku, podsumowujące kończący się rok akademicki 2023/2024.

W seminarium uczestniczyli pracownicy administracji, kadra dydaktyczno – naukowa oraz zaproszeni goście.

Kierownicy Katedr wygłosili wykłady o tematyce:

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego

– „Ochrona granicy państwa w przestrzeni powietrznej.”

– „Tajemnice nierozwiązanych zbrodni z terenu województwa podlaskiego. Fenomen przestępstwa zabójstwa.”

Katedra Psychologii

– „Stres a twórczość. Kreatywne rozwiązywanie problemów.”

 – „Jak być szczęśliwym? Dobrostan psychologiczny człowieka XXI wieku.”

Zakład Pedagogiki

– „Sprawność fizyczna uczniów podlaskich szkół.”

Na zakończenie seminarium dr Andrzej Puliński, prof. AP, zaprezentował wszystkim uczestnikom książkę swojego autorstwa, wydaną w roku akademickim 2023/2024, pt.: „Młodzież w konspiracyjnych organizacjach niepodległościowych na terenie województwa białostockiego w latach 1945 – 1956. Słownik Biograficzny.”

Wspólny poczęstunek dopełnił integracji pracowników Akademii Podlaskiej.

 Organizatorzy:

Pani Anna Kienig – Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej

Pan Michał Łopiński – Kierownik Katedry Psychologii

Pani Leontyna Jakoniuk – Koordynator procesu kształcenia

Pani Joanna Sobolewska – Kierownik Rektoratu

 

                                                                                               REKTOR

                                                                                dr Marek Jasiński, prof. AP