Godziny Obron

PLAN OBRON

          ADMINISTRACJA LICENCJAT data 01.07.2024 r.

Promotor: dr Magdalena Teleszewska godzina 8:00

 

         ADMINISTRACJA MAGISTERKA data 02.07.2024 r.

Promotor: dr Magdalena Teleszewska godzina 8:00

Promotor: dr Łukasz Twarowski godzina 9:30

 

      BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE LICENCJAT 01.07.2024 R.

Promotor: dr Dariusz Podleś godzina 8:00

Promotor: dr Agnieszka Daniszewska- Zujko godzina 9:30

 

      BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE LICENCJAT 03.07.2024 R.

Promotor: dr Wiesław Smolski godzina 8:00

Promotor: dr Robert Daniłowicz godzina 10:30

 

        BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE MAGISTERKA 02.07.2024 R.

Promotor: dr Wiesław Smolski godzina 8:00

Promotor: dr Dariusz Podleś godzina 10:30

 

         PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 01.07.2024 R.

Promotor: dr Agata Jacewicz prof. AP godzina 8:00

Promotor: dr hab. Barbara Bilewicz godzina 09:30

Promotor: dr Andrzej Puliński prof. AP godzina 11:30

 

        PSYCHOLOGIA STACJONARNA 01.07.2024 R.

Promotor: dr Agnieszka Iłendo – Milewska godzina 09:00

Promotor: dr Marek Jasiński prof. AP godzina 11:30

 

         PSYCHOLOGIA NIESTACJONARNA 02.07.2024 R.

Promotor: dr Marek Jasiński, prof. AP godzina 08:00

Promotor: dr Anna Kienig godzina 10:30

 

         PSYCHOLOGIA NIESTACJONARNA 03.07.2024 R.

Promotor: dr Agnieszka Iłendo – Milewska godzina 08:00