zdjęcie przedstawia długopis położony na notesie

Oferta Pracy Psycholog

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
ul. Malmeda Icchoka 8

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

PSYCHOLOGA

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku Psychologa należy
w szczególności:

 • pełnienie dyżurów interwencyjnych zgodnie z harmonogramem,
 • prowadzenie interwencji ambulatoryjnych i telefonicznych,
 • udzielanie pomocy psychologicznej w postaci interwencji kryzysowej
  w OIK, a w sytuacjach szczególnych również w miejscu zamieszkania osoby
  w kryzysie,
 • udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom oraz rodzicom tych dzieci,
 • udzielanie pomocy psychologicznej w sytuacji traum masowych,
 • prowadzenie grup wsparcia i terapeutycznych dla różnych grup osób,
 • podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej,
 • praca z klientami przebywającymi w hostelu OIK ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,
 • udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach
  i dostępnych formach pomocy.

 

Warunki pracy:

 • umowa o pracę na pełen etat na czas określony (z możliwością kontynuacji zatrudnienia),
 • równoważny system pracy,
 • praca administracyjno-biurowa.

 

Benefity:

 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  in. dofinansowanie do wypoczynku, karty sportowe, wycieczki pracownicze,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.

 

CV zawierające dane do kontaktu, opis posiadanego wykształcenia i ewentualnych dodatkowych kwalifikacji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych można składać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopr.bialystok.pl
lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 15-440 Białystok, ul. Malmeda Icchoka 8, pokój nr 20 (drugie piętro).