zdjęcie przedstawia uścisk ręki kobiety i mężczyzny

Informacja Rektora w sprawie zmiany nazwy uczelni

INFORMACJA  REKTORA W SPRAWIE ZMIANY NAZWY UCZELNI

 

 Szanowni Pracownicy Akademiccy i Administracyjni 

Szanowni Studenci

Z wielką przyjemnością i satysfakcją pragnę Was poinformować, iż Niepaństwowa  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku  na podstawie Decyzji Ministra Edukacji i  Nauk z dnia 14 listopada 2023r DSW – WNN.8014.327.2023.3.RJ zmienia nazwę  na „Akademia Podlaska w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych”.

Ta zmiana jest wyrazem zaangażowania całej społeczności akademickiej w rozwój i doskonalenie naszej instytucji edukacyjnej. Jest ukoronowaniem 27 lat działania  Uczelni i dowodem zaufania co do jakości naszej pracy ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć i wierzymy, że nowo nadana nazwa podkreśla coraz wyższą rangę Uczelni w kraju , a szczególnie  w regionie podlaskim .

Dziękuję za Wasze zaangażowanie w tworzenie wspólnoty akademickiej. Bądźmy dumni z naszej Akademii Podlaskiej

Z wyrazami szacunku:
Dr Marek Jasiński, prof. AP
Rektor Akademii Podlaskiej w Białymstoku