OBLICZA EDUKACJI W ZMIENIAJĄCYM SIĘ SPOŁECZEŃSTWIE

(red.) Popławska Agata

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 384

ISBN 978-83-61612-19-3

cena 30 zł


Tytuł pracy wzbudza zainteresowanie. Zapowiada aktualną publikację, która ukazuje istotne przemiany edukacyjne na tle bardzo ważnego zjawiska współczesnej rzeczywistości, którym jest gwałtowana i wielostronna zmiana społeczna. Spis treści pozwala wyrobić sobie przekonanie, że praca istotnie pozwoli poznać nowe zjawiska edukacyjne związane ze zmianą społeczną, ich uwarunkowania, najważniejsze symptomy i konsekwencje. Dobrze zaprojektowane i przemyślane są części przygotowywanej publikacji: I Złożoność współczesnej edukacji w kontekście zmiany społecznej, II Przemiany instytucji edukacyjnych, III Uczniowie, nauczyciele, rodzice w sytuacji zmiany, IV Zagrożenia i ich redukowanie w przestrzeni edukacyjnej. ( … ) W sumie teksty ( … ) składają się na bogaty zbiór, w którym Autorzy, wczuwając się w to, co jest najbardziej aktualne, najbardziej odczuwalne „w pulsie dnia’: starają się ukazać nowe zjawiska, opisać je, ustosunkować do nich, proponować nowe pedagogiczne przedsięwzięcia i działania.

– z recenzji prof. zw. dr hab. Mirosława J. Szymańskiego


Zachęcając do lektury książki szerokie grono osób zainteresowanych edukacją, a zwłaszcza pedagogów – studentów i nauczycieli, teoretyków jak i praktyków, życzę satysfakcji intelektualnej. Mam nadzieję, że przekazywana do rąk Czytelników monografia skłoni nie tylko do osobistej refleksji, ale także zachęci do podejmowania w obszarze edukacji konkretnych działań sprzyjających podnoszeniu jej jakości.

– ze Wstępu dr Agaty Popławskiej