ZESTAWY ZADAŃ DO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Gawrych Roman

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 263

ISBN 978-83-61612-12-4

cena 28 zł


(…) Publikacja zawiera 120 zestawów zadań, które mogą być wykorzystywane w edukacji wczesnoszkolnej, zarówno do pracy z uczniem zdolnym, jak i do utrwalania czy sprawdzania nabywanych przez dzieci wiadomości i umiejętności. Poszczególne zestawy, mimo że obejmują zagadnienia z takich edukacji jak: polonistyczna, matematyczna, ekologiczna, techniczna, regionalna, religijna, plastyczna, muzyczna i ruchowa, to zawierają treści o charakterze zintegrowanym, co ułatwia jednoczesne realizowanie różnych celów kształcenia. Można je wykorzystywać zarówno oddzielnie, jak i tworzyć na ich podstawie własne opracowania testów sprawdzających lub utrwalających zdobywane przez uczniów wiadomości i umiejętności.

– z recenzji dr Iwony Borawskiej