O AKTYWNOŚCIACH, ZAGROŻENIACH I KRZEPIĄCYM MYŚLENIU LUDZI STARYCH

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 152

ISBN 978-83-61612-15-5

cena 27 zł


Autorka w sposób niezwykle profesjonalny, a jednocześnie delikatny i taktowny dotyka bardzo wrażliwej materii człowieka starego, występuje niemal w jego imieniu i w jego obronie. Tym samym przejawia głęboko humanistyczne nastawienie badawcze, które w żadnej mierze nie koliduje z rzetelnością naukową. Książka wzbogaca dotychczasową wiedzę o postrzeganiu osób starych, a opracowane narzędzia diagnostyczne (kwestionariusze) mogą być wykorzystywane przez innych badaczy.

Przedstawioną do zaopiniowania pracę oceniam wysoko. Po dokonaniu niewielkich korekt rekomenduję książkę Joanny Nawrockiej do Publikacji.

– z recenzji dr hab.,prof. ASP Ewy M. Kuleszy