DOBRO DZIECKA W RODZINIE

(red.) Adamowska Lucyna, Uszyńska-Jarmoc Janina

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 249

Wydanie II

ISBN 83-921930-1-6

cena 30 zł


Pokłosiem konferencji zorganizowanej przez NWSP w maju 2005 roku stała się publikacja pod redakcją Lucyny Adamowskiej, Janiny Uszyńskiej-Jarmoc „Dobro dziecka w rodzinie”. W jakim zakresie w wieku XXI może się urzeczywistniać dobro dziecka? Jakie są podstawowe warunki jego realizacji? Prezentowane opracowanie stało się próbą poszukiwania odpowiedzi na te pyta­nia. Jest to drugie wydanie książki.