W OBRONIE ŻYCIA I ZDROWIA: ZBIÓR WYKŁADÓW

Czekiera Czesław

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 158

ISBN 978-83-61612-09-4

cena 25 zł


Z wielkim zainteresowaniem zabrałem się do lektury przedłożonej mi do oceny książki, napisanej przez ks. Profesora Czesława Cekierę. Na moje zaciekawienie książką złożyły się dwa powody. Po pierwsze, nazwisko Autora, cieszącego się wielkim autorytetem w środowisku badaczy zajmujących się patologiami społecznymi. Po drugie, w swoich własnych badaniach nad rozwojem człowieka często zastanawiam się nad zagrożeniami rozwojowymi i mechanizmami kształtowania się nietypowych dróg życiowych, a także nad sposobami zapobiegania zmianom w zachowaniu jednostki, niekorzystnym z punktu widzenia jej pomyślnego życia i rozwoju. Podobnie jak Autora ocenianej książki niepokoją mnie nowe i nasilające się zjawiska społeczne związane z uzależnieniem od substancji chemicznych oraz przemocą.

Wczytując się w rozważania, moją uwagę zwrócił postulat Autora o przeciwdziałaniu patologii społecznej poprzez wychowanie w duchu powinności i odpowiedzialności. Postulat ten Autor wiąże z przenikającym jego wykłady przekonaniem, że zagrożenia w rozwoju młodych pokoleń tkwią w liberalizacji. Radykalna postać tego poglądu może budzić dyskusję, lecz nie sposób zaprzeczyć, że obserwowane we współczesnym świecie poszerzanie swobody indywidualnej wymaga większej odpowiedzialności od jednostki. Dodałbym do tego, że wymaga się współcześnie od pokoleń większych niż kiedyś zdolności do samoregulacji.

– z recenzji prof. dr hab. Janusza Trempały