zdjęcie przedstawia długopis położony na notesie

List Rektora NWSP z okazji otwarcia r.ak 2023/2024

    Rozpoczynamy nowy Rok Akademicki 2023/2024 z wielką nadzieją, a wręcz przekonaniem graniczącym z pewnością, że zrealizujemy wszystkie zamierzenia zawodowe i rokrocznie wyznaczane cele. Nadzieję opieramy na tym, że jak dotąd nasza Uczelnia znakomicie wywiązywała się z wszelkich zobowiązań i wyznaczonych celów. Nie mamy podstaw wątpić , że nadal tak będzie. NWSP istnieje już od ponad 27 lat i z roku na rok doskonali swoją ofertę programową i wypełnia postulaty ministerialne. Dowodem na to są coraz lepsze wyniki rekrutacji studentów na poszczególne kierunki studiów, wzbogacana jest oferta nie tylko podstawowych kierunków studiów, ale także oferta studiów podyplomowych. Daje to nam  powody do dumy i satysfakcji z wykonywanej pracy i powierzonych nam obowiązków.

   Osiągnięcia te i tak dynamiczny rozwój uczelni nie byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania wszystkich osób tworzących jej wizerunek, począwszy od Założyciela Uczelni, Pani Kanclerz, od Władz Uczelni, pracowników administracji a skończywszy na wszystkich tych, którzy na co dzień nie są może tak widoczni, ale wkładają dużo wysiłku by uczelnia nasza wyróżniała się na tle innych uczelni w regionie i nadal rozwijała się pomimo wielu niesprzyjających okoliczności. Za to im chcemy serdecznie podziękować i wyrazić głęboką wdzięczność.

   Nie byłoby takich rezultatów bez naszych Studentów, którzy rokrocznie przekraczają mury uczelni i coraz liczniej decydują się oddać kształcenie w ręce doświadczonej i profesjonalnej kadry. To jest najważniejszy czynnik mobilizujący nas do działania i starań o jak najlepsze profesjonalne przygotowanie przyszłej kadry wykwalifikowanych specjalistów i zapewnienie im wszechstronnego rozwoju zawodowego i osobistego. Bardzo dziękujemy za wybór naszej Uczelni.

   Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Akademickiego 2023/2024 życzę wszystkim Pracownikom i Studentom satysfakcji i osiągnięć w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

                                                           Rektor NWSP, dr Marek Jasiński, prof., NWSP