XX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

W dniu  16 maja 2024 r.  w ramach XX Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w siedzibie naszej Uczelni odbyły się warsztaty pt. „Pierwszy krok w psychologię”, w którym uczestniczyła 40 osobowa grupa młodzieży z X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku wraz z Dyrekcją i Pedagogiem. Prelekcje wygłosiła mgr psycholog Bogusława  Bargłowska,  która wzbudziła wśród uczestników, duże zainteresowanie psychologią.

Odbyły się również warsztaty pt. „Dokumenty urzędowe – procedury  ich sporządzania i obiegu ”

oraz  wykład „ Bezpieczeństwo w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń ”  prowadzony przez dr Wiesława Smolskiego.