WCZESNA FILOZOFIA GRECKA JAKO ARCHEICZNA DROGA DO NIEŚMIERTELNOŚCI. PRÓBA REKONSTRUKCJI

Jastrzębski Marek

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 263

ISBN  978-83-61612-25-4

cena 26 zł


Pan Marek Jastrzębski przedstawia zarówno duchowość misteriów, jak i duchowość presokratyków, w tonacji wybitnie egzystencjalnej, pokazując, iż egzystencjalny wymiar filozofii presokratyków jest jej niezbywalną cechą, bez której byłaby ona niezrozumiała i w gruncie rzeczy bezsensowna. (…) Pan dr Marek Jastrzębski wykazał się znakomitym opanowaniem tekstów źródłowych i bardzo dobrą znajomością literatury krytycznej, zarówno historyczno-filozoficznej, jak i religioznawczej, ale we wszystkich kwestiach stać go na własne zdanie i własną interpretację podejmowanych przez siebie problemów.

(…) Biorąc pod uwagę literacki język książki, jestem przekonany, że zainteresuje ona nie tylko zawodowych historyków filozofii, lecz również szersze grono czytelników zainteresowanych filozofią, a zwłaszcza filozofią nawiązującą do mistyki, która ostatnimi czasy staje się coraz bardziej popularna.

Jeszcze raz pragnę podkreślić walory naukowe książki, a także jej przystępny, literacki język, który sprawia, że książkę bardzo chętnie się czyta. Sam przeczytałem ją z wielkim zainteresowaniem i szczerze polecam ją innym czytelnikom.

– z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Kazimierza Pawłowskiego