KRYMINALISTYKA. WYBRANE ZAGADNIENIA

Kozdrowski Stanisław

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 232

ISBN 978-83-61612-16-2,

cena 28 zł


Książkę Stanisława Kozdrowskiego pt.: „Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia” jest bardzo dobrze przygotowaną publikacją, która w swej całości streszcza podstawowe wiadomości dla studentów pierwszego stopnia w specjalności „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”.

– z recenzji doc. PhDr Frantisek Skvrnda, Csc,
mimoriadny profesor veduci
Katedry mendzinarodnych politickych rztahov
Ekonomickiej Univerzity v Bratislave

Przedstawiona do recenzji pozycja to kompendium koncentrujące się na jednej z ważniejszych czynności procesowo-kryminalistycznych, jaką stanowią oględziny miejsca zdarzenia. Praca jest napisana poprawnie pod względem merytorycznym i zawiera szereg cennych przemyśleń Autora (…). Pozycja dra S. Kozdrowskiego może stanowić wartościowe uzupełnienie literatury podstawowej dla studentów wszystkich kierunków poziomu licencjackiego, na którym występuje nauczanie kryminalistyki, a w szczególności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

– z recenzji dr Grażyny Kędzierskiej