zdjęcie przedstawia ludzi siedzących w przestronnym holu

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla studentów 2023/2024

UWAGA STUDENCI !!!

   STUDIA STACJONARNE   I NIESTACJONARNE

W dniach 13.09.2023 r. – 16.10.2023 r. będą przyjmowane składki na ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków.

Suma ubezpieczenia za r.ak. 2023/2024 wynosi 50,00 zł. (jest to składka za cały rok akademicki).

Wpłat należy dokonywać w Rektoracie Uczelni.

(Uwaga: ubezpieczenie jest często wymagane przez placówki, w których studenci odbywają praktyki).