TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE

Gawrych Roman

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 97

ISBN 978-83-61612-08-7

cena 24 zł


(…) Książka jest raportem z badań przeprowadzonych przez autora w latach 2008-2009, ale jednocześnie jest czymś znacznie większym i bogatszym niż raport. Widać w niej pasję i zaangażowanie, z którymi autor podchodzi do tematyki, jaką na kartach tej książki porusza (…) Główne trudności wychowawcze (agresja, wagarowanie, przemoc, spożywanie alkoholu, wandalizm, kradzieże, narkomania), które stały się przedmiotem badań, autor wyodrębnił w toku obserwacji oraz analizy dokumentów szkolnych i przeprowadzanych na ich podstawie badań pilotażowych. Na trudności wychowawcze patrzy ze wszystkich możliwych stron. Analizuje przyczyny ich występowania, wskazuje na konsekwencje płynące z nich dla wychowanków i nauczycieli, dla placówki i środowiska. Nie przestaje jednak na diagnozie. Wskazuje również możliwość terapii, pisząc o sposobach przezwyciężania trudności wychowawczych (…).

– z recenzji prof. dr hab. Teresy Zaniewskiej