KASZMIR

Jaworski Łukasz

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 61

ISBN 978-83-61612-06-3

cena 33 zł


Pogranicza kulturowe często stanowią punkty zapalne wielu konfliktów zarówno międzykulturowych, jak i międzynarodowych. W przypadku Kaszmiru mamy do czynienia z politycznym podziałem regionu, który niegdyś charakteryzował się spójnością kulturową, a jego „fragmentacja” doprowadziła do tarć na obszarze relacji pomiędzy społecznością rdzennie muzułmańską, a w głównej mierze hinduskimi wojskami Indii. Jak zachowuje się społeczność lokalna na terenie objętym konfliktem? Czy i jaki ma on wpływ na zmiany społeczne i zwyczajowe? Jakie formy protestu prowadzone są przeciwko obecności wojsk indyjskich na terenie Kaszmiru? Odpowiedź na te pytania, uzupełniona fotoreportażem z badań przeprowadzonych w letniej stolicy prowincji Dżammu i Kaszmir, Srinagarze, stanowiła zakres badań socjologa, etnografa, fotografa Łukasza Jaworskiego (…).

– ze Wstępu Leszka Mariusza Jakoniuka