zdjęcie przedstawia kobietę piszącą ołówkiem w notesie

Studenci I roku kierunek Psychologii stacjonarnej i niestacjonarnej

Studenci I roku kierunek Psychologii stacjonarnej i niestacjonarnej

Informujemy, że dnia 24 lutego (sobota) o godzinie 9:00 odbędzie się drugi termin zaliczenia z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej u dr Łukasza Twarowskiego

Zaliczenie odbędzie się na platformie e- learningowej

 

Ogłoszenie dotyczy studentów którzy nie zaliczyli przedmiotu w pierwszym terminie.