grafika przedstawia tło

Nie żyje profesor dr hab. Jerzy Jan Niemiec

Z głębokim żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  prof. dr hab. Jerzego Jana Niemca naszego wykładowcę, wybitnego pedagoga, wspaniałego człowieka.