zdjęcie przedsatawia młodych ludzi w pomieszczeniu

Informacja dla Studentów – wybór specjalności

Uwaga studenci

I roku studiów niestacjonarnych
I stopnia

 kierunku Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne

oraz studenci III roku studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych kierunku Psychologia

 w roku ak. 2023/2024

 

Prosimy o zgłoszenie się do Rektoratu Uczelni w celu dokonania wyboru specjalności – w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Specjalności na Kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

–  Bezpieczeństwo i porządek publiczny

–  Zarządzanie kryzysowe

–  Bezpieczeństwo narodowe

 

Specjalności na kierunku Administracja:

–  Administracja publiczna

–  Administracja samorządowa

 

Specjalności na kierunku Psychologia:

–  Psychologia kliniczna

–  Psychologia społeczna