ICI Journals Master List za rok 2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Zagadnienia Społeczne (ISSN: 2353-7426, 2353-7426)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie

ICI Journals Master List za rok 2021.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2021 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2021.

ICV 2021 = 77.55

Wyznaczona ocena jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2021 https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml oraz w Paszporcie czasopisma https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=26723&lang=pl