ZAGUBIONY DAR WOLNOŚCI: OSOBOWOŚĆ LUDZI UWIĘZIONYCH

Pierzchała Kazimierz

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 192

ISBN 978-83-61612-07-0

cena 24 zł


(…) Książka ks. dra Kazimierza Pierzchały to interesujące studium psychologiczne oraz socjologiczne, dotyczące specyficznej bardzo społeczności, jaką stanowią pensjonariusze zakładów karnych, – krótko mówiąc – więźniowie. Można rzec, iż tworzą oni „świat” odległy od rzeczywistości innych ludzi (…). Autor, który sam jest pracownikiem więziennictwa, jako kapelan – analizuje przy pomocy ankiet społeczność więzienną; pochodzenie społeczne, wykształcenie, przedziały wiekowe, ilość pobytów w więzieniu, problemy z uzależnieniami. Bada zarówno kobiety jak i mężczyzn. Odrębny dział analiz stanowią te, które dotyczą odnoszenia się skazanych do świata wartości niematerialnych. Chodzi o stosunek do wiary, o modlitwę, uczestnictwo w praktykach religijnych. Okazuje się, że większość skazanych przyznaje się do religii katolickiej, wielu praktykuje poprzez udział w nabożeństwach, katechezach, postępowanie do sakramentów, modlitwę (…).

– z recenzji dra Andrzeja Proniewskiego