Osobiste doświadczenia związane z pandemią COVID-19 – kwestionariusz

Drodzy Studenci

 

Pandemia COVID-19 wraz z ograniczeniami, które zostały wprowadzone od wiosny 2020 roku wpłynęła na nasze codzienne życie. Dystans społeczny, konieczność podporządkowania się wymogom sanitarno-epidemiologicznym, niepewność i obawy o przyszłość oraz potrzeba stawienia czoła nowym wyzwaniom zainicjowało zmiany postrzegania codziennych sytuacji, przeżywania uczestnictwa w powszednich zajęciach, zmiany w zakresie relacji społecznych, form aktywności zawodowej, czy też w obszarze kształcenia na naszej Uczelni. Stało się to przyczyną wyjątkowych doświadczeń. Dla każdego z nas sytuacja, w której obliczu się znaleźliśmy jest czymś zupełnie nowym.

Zainspirowani niespotykanym dotąd charakterem tych okoliczności członkowie Katedry Psychologii NWSP opracowali kwestionariusz, który ma posłużyć do przeprowadzenia badań naukowych na temat osobistych doświadczeń związanych z pandemią COVID-19.

Zachęcamy wszystkich do udziału w tych badaniach. Uzyskane informacje pomogą lepiej poznać i zrozumieć wpływ obecnej pandemicznej sytuacji na nasze codzienne życie i nas samych. Interesują nas osobiste doświadczenia związane z okresem pandemii. Wszystkim uczestnikom zapewniamy całkowitą anonimowość.

By wziąć udział w badaniu wystarczy kliknąć na link zamieszczony poniżej.

Kwestionariusz