Informacje ogólne o rekrutacji

Przyjmujemy kandydatów tylko z KOMPLETEM DOKUMENTÓW

Studia I stopnia oraz 5-letnie studia magisterskie:

 • Podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
 • 1 fotografia legitymacyjna (zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego)
 • CD ze zdjęciem w formacie 236 x 295 pikseli (plik w formacie jpg)
 • Potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni: wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację

Studia II stopnia:

 • Podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia: części A i B-suplementu (oryginał do wglądu)
 • fotografia legitymacyjna (zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego)
 • CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 236 x 295 pikseli (plik w formacie jpg)
 • Potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni: wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację

Studia podyplomowe:

 • Podanie ( wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)
 • Kserokopia dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (część A i B- suplementu) -oryginał do wglądu
 • 1 fotografia legitymacyjna (zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego)
 • Potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni wpisowego w wysokości 200 zł

Przyjmujemy kandydatów tylko z KOMPLETEM DOKUMENTÓW.

Kandydat przy składaniu podania o przyjęcie na studia musi mieć potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni:

 • wpisowego
 • I raty czesnego oraz opłaty z legitymację

Opłat należy dokonywać na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Brańsku

Nr konta:

44 8063 0001 0100 0200 7214 0001

z dopiskiem „rekrutacja + kierunek studiów + imię i nazwisko”

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Kandydatowi przysługuje – na jego wniosek – zwrot opłaty rekrutacyjnej:

 • braku zapisu na kierunek studiów
 • gdy kierunek studiów nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby kandydatów

Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej podejmuje Kanclerz na podstawie pisemnego, podpisanego przez kandydata podania.

Studenci, którzy dokonają opłat za cały rok akademicki do 10 października, otrzymają zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 200,00 zł.

Opłaty za rekrutację na rok akademicki 2024/2025

KierunekStopieńWpisoweOpłata za legitymacjeI rata czesnego (łącznie 10)Suma
AdministracjaI STOPNIA400 zł 22 zł 460 zł 882 zł
II STOPNIA400 zł 22 zł 460 zł 882 zł
200 zł
absolwenci
0 zł
absolwenci APwB jeżeli posiadają legitymację z I stopnia
460 zł 660 zł
Bezpieczeństwo wewnętrzneI STOPNIA400 zł22 zł 460 zł 882 zł
II STOPNIA400 zł22 zł 460 zł 882 zł
200 zł
absolwenci
0 zł
absolwenci APwB jeżeli posiadają legitymację z I stopnia
460 zł 660 zł
Pedagogika II STOPNIA400 zł 22 zł 460 zł 882 zł
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna5-LETNIE MAGISTERSKIE400 zł 22 zł 465zł 887 zł
Psychologia5-LETNIE MAGISTERSKIE
Stacjonarne/Niestacjonarne
400 zł 22 zł 680zł 1102 zł
Studia podyplomoweinformacje dostępne w zakładce STUDIA PODYPLOMOWE

Oferta edukacyjna

zdjęcie przedstawia rozmowę dwoje ludzi siedzących na krzesłach

Psychologia

zdjęcie przedstawia wagę sprawiedliwości oraz rozmazaną postać kobiety w tle

Administracja

zdjęcie przedstawia dwóch żołnierzy

Bezpieczeństwo wewnętrzne

zdjęcie przedstawia dziecko oglądającą obrazki w książce

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika

zdjęcie przedstawia czytającą kobietę

Studia podyplomowe