CZŁOWIEK W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ. MATERIAŁY Z I KONGRESU NAUKOWEGO NIEPAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W BIAŁYMSTOKU

(red.) Jagodzińska Małgorzata, Strumińska-Doktór Anna

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 367

ISBN 978-83-61612-40-7

cena 30 zł


Niniejsza publikacja stanowi pokłosie wystąpień naukowych, dyskusji i prezentacji dorobku naukowego badaczy i teoretyków z uczelni oraz jednostek pozaakademickich z kraju i zagranicy, podczas I Kongresu Naukowego Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, pt. Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń.

W publikacji zaprezentowano różne kierunki i sposoby zapewniania bezpieczeństwa, zarówno na polu personalnym, jak i niepersonalnym. Zwrócono uwagę na fakt, że w dobie zagrożeń bardzo ważna jest edukacja sustensywna dzieci, młodzieży i społeczeństwa. Podkreślono również, że należy wzmocnić obszar pracy szkoły związany z higieną pracy umysłowej, zarówno w obszarze relacji interpersonalnych, jak również w obszarze organizacji przestrzeni edukacyjnej. Ważne jest też przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań, w tym do kształcenia postaw młodych ludzi wobec procesu starzenia się. Postulatem stała się afirmacja życia jako główny determinat minimalizacji zagrożeń współczesnego człowieka.

– ze Wstępu dr hab. Małgorzaty Jagodzińskiej, dr Anny Strumińskiej-Doktór

Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń. Materiały z I Kongresu Naukowego Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku