Od rektora

Szanowni Państwo – Kandydaci na studia wyższe,

Wybór kierunku studiów to odpowiedzialna decyzja. Może ona wpłynąć na funkcjonowanie młodego człowieka przez najbliższe lata, może decydować też o późniejszym wyborze zawodu. Decyzja taka zatem wymaga głębokiego przemyślenia. Wybór kierunku studiów to podstawowa sprawa, ale niezmiernie ważne jest to, na jakiej uczelni ma być realizowane to kształcenie.

Akademia Podlaska w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych stwarza optymalne warunki do rozwoju naukowego i osobistego. Oto jej największe atuty:

ikona przedstawiająca ludzi konwersujących ze sobą

Komunikatywność

ikona przedstawiająca uśmiech

Życzliwość w stosunku do studentów

ikona przedstawiająca symbol pacyfizmu

Niekonfliktowy sposób bycia

zdjęcie rektora dr. Marka Jasińskiego

Współpracujemy z najlepszymi

APwB to profesjonalna, polska i międzynarodowa kadra nauczycieli akademickich. Dobierając wykładowców do prowadzenia zajęć dydaktycznych na naszej Uczelni kierowaliśmy się nie tylko profesjonalizmem i doświadczeniem zawodowym kadry, ale kładliśmy szczególny nacisk na ich walory osobowościowe.

Dobraliśmy kadrę, dla której nauczanie jest nie tylko obowiązkiem zawodowym, ale przede wszystkim pasją. To gwarantuje jakość nauczania na najwyższym poziomie.

Stawiamy na rozwój

Akademia Podlaska w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych jest Uczelnią rozwijającą się prężnie, oferującą humanistyczne kierunki kształcenia najbardziej cenione i pożądane w naszej gospodarce, takie jak:

Uczelnia otworzyła i rozwija placówki oświatowe, takie jak: szkoła podstawowa, przedszkole, stwarzając dogodne miejsca pracy wybranym absolwentom. Kierownictwo Uczelni dokłada wszelkich starań, by iść „z duchem czasu” i podejmować najbardziej nawet trudne wyzwania edukacyjne. Oferta kierunków kształcenia stałe jest rozbudowywana i uaktualniana.

Spełniamy wasze oczekiwania!

Akademia Podlaska w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych działa na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadającej uprawnienia do prowadzenia studiów na wszystkich kierunkach. Jako Rektor APwB jestem przekonany, że oferta programowa naszej Uczelni spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających studentów i stanowi przepustkę do bogatszego i dojrzalszego życia zawodowego i osobistego. To przekonanie oparte jest na bardzo pozytywnej ocenie ze strony pracodawców, którzy zatrudniają absolwentów naszej uczelni. Tej decyzji nie będziecie Państwo żałować.